Dette viser med all tydelighet at det lønner seg for kommunene å spekulere i tvungen lønnsnemnd og at vi lærere reelt sett ikke har streikerett i Norge.

Ekstra skremmende er at alle partier på Stortinget, unntatt Venstre, Rødt, SV og MDG gir denne blankofullmakten til kommunene gjennom å godkjenne denne meget tvilsomme tvungne lønnsnemnda.

De foreløpige TBU-tallene kom ut mandag 20. februar, og tallene viser atter en gang at kommunesektoren kom dårlig ut av det. Nå må de ansatte i undervisnings- og opplæringssektoren få sin del av årets mellomoppgjør. KS må vise at de ikke kan bortprioritere en stor del av sine ansatte.

Ramma for kommuneoppgjøret må være vesentlig høyere enn frontfagsramme i det kommende mellomoppgjøret, og her er det viktig å merke seg at LO leder Peggy Hessen Følsvik har uttalt at de ansatte i kommunene må sikres et skikkelig lønnsløft fordi vi her snakker om en sektor som har blitt hengende etter de siste årene.

Vi har allerede store vanskeligheter med å rekruttere lærere med godkjent utdannelse i Ålesundsskolene. Med flere slike lønnsoppgjør som det har vært de siste årene går spesielt distriktsskolene mørke tider i møte.