«Helbom fra Grepstad i språkdebatten»

En gave? Hadde Tennfjord vært like egoistisk som Grepstad, ville han gått inn for bokmål i nye Ålesund. Forfatteren av dette innlegget mener språknøytralitet er en gave til alle – ikke minst til nynorskbrukerne!  Foto: Scanpix

Leserinnlegg

I Sunnmørsposten den 16.09.2019 har Ottar Grepstad et nytt angrep på Høyres ordførerkandidat i Ålesund, Dag Olav Tennfjord.

Innlegget har en rekke tvilsomme påstander, og kan ikke stå uimotsagt.

Grepstad starter med en ganske merkelig uttalelse. Han sier at en ordfører som vil virke samlende, må kunne de sakene folk er opptatt av. Etter vår oppfatning er evnen til å virke samlende, akkurat det Tennfjord demonstrerer. Han foreslår språknøytralitet, der alle kan bruke sin egen målform. Er det mer «samlende» om alle blir tvunget til nynorsk, slik Grepstad går inn for? I så fall, samlende for hvem?

Videre påstår Grepstad at Tennfjord kaster kommunal råderett på båten. Her har nok Grepstad misforstått noe. Hvis/når nye Ålesund kommune vedtar språknøytralitet, både som administrasjonsspråk og i korrespondanse med Staten, er det nettopp kommunal råderett han etterlever. Etter språknøytralt vedtak i kommunen, vil Staten – akkurat som Tennfjord sier – veksle mellom de to språkformene i sin korrespondanse med kommunen. Dette er Ålesund vel vant med, etter mange år som språknøytral.

Grepstad henviser også til den nye språkloven som er ute på høring. Grepstad vet – eller burde vite – at en gammel lov gjelder til en revidert utgave er vedtatt.


Lesarinnlegg:

«La nye Ålesund bli eit kraftsentrum for nynorsken i landet vårt»

– La nye Ålesund bli eit kraftsentrum for nynorsken i landet vårt, skriv Ragnar Elias Bakken i dette innlegget.

Så presterer Grepstad å harselere over at Tennfjords mening ikke stemmer med det Høyre mener i regjering. Her tar Grepstad feil igjen. Tennfjord har klart gitt uttrykk for at han går inn for språklig valgfrihet for alle innbyggere i kommunen. I Høyres program heter dette «valgfrihet for enkeltmennesket», hvilket er nøyaktig det samme.

Grepstad forteller også at han tidligere i debatten har poengtert at et klart og forståelig språk i offentlig forvaltning, henger nøye sammen med å bruke mer nynorsk(?!) At Grepstad oppfatter verden slik, tror vi så gjerne. Men hvis han vil ha oss andre til å tro det, må vi nok be om at påstanden dokumenteres. Inntil så skjer, er vår oppfatning det stikk motsatte.


Neste merkelige uttalelse fra Grepstads side er at hvis man vil at det skal være lettere for andre enn seg selv å bruke nynorsk, må en sette i verk tiltak som virker(!). Det er litt uklart hva Grepstad mener her, men når nynorskfolk sier «tiltak», så mener de som regel flere statlige påbud, mer tvang og mer tilskudd til nynorskens utallige organisasjoner. Finnes det noen bedre måte å legge til rette for bruk av nynorsk, enn akkurat det Tennfjord foreslår: Å la alle velge fritt?

«Nynorsk. Again, and again.»

Nye Ålesund kommune bli et lysende, rettferdig og språknøytralt fyrtårn, midt i nynorsk-havet, mener Nils S. Breivik.

Men ærlig talt, Grepstad: Det er vel ikke Høyres oppgave å øke bruk av nynorsk i samfunnet, verken i Ålesund eller andre steder? At våre to målformer er likestilte, betyr ikke at de skal være like store! I denne aktuelle saken går Høyre og Tennfjord inn for valgfrihet, og det burde nynorskbrukerne være mest fornøyd med! Hvis det etter Grepstads mening er for få som velger nynorsk, kan han neppe klandre Høyre for dette.

Til tross for årlige 3-sifrede millionbeløp for å støtte nynorsk, går denne målformen tilbake år for år.

Grepstad mener åpenbart at det er på grunn av bokmålsbrukernes innstilling.

Har det streifet Grepstad at det kanskje er nynorsken det er noe galt med? Eller at folk rett og slett ikke vil ha det?

Til slutt påstår Grepstad at Tennfjord ikke ønsker å fremme likestilling mellom våre to målformer. Og det presterer han å si, etter at Tennfjord har gått inn for språknøytralitet!

Hadde Tennfjord vært like egoistisk som Grepstad, ville han gått inn for bokmål i nye Ålesund.

Språknøytralitet er en gave til alle – ikke minst til nynorskbrukerne!

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!