Kleven-sjefen gir ny finansdirektør mykje ære for kriseløysinga

Konsernsjef Karsten Sævik rosar sin nye finansdirektør Ola Beinnes Fosse og gir han mykje av æra for kriseløysinga som Kleven har fått på plass.

Nytilsett finansdirektør Ola Beinnes Fosse (t.h.) i Kleven, saman med konsernsjef Karsten Sævik. Fosse har tidlegare vore DnB-analytikar og i GIEK, før han kom til Sunnmøre i 2016. Han vart finansdirektør i Åge Remøy sitt Rem Offshore kort tid før reiarlaget vart slukt av Aker, og starta etterpå eige konsulentselskap.   Foto: Marius Rosbach

Næringsliv

Måndag vart det kjent at Hurtigruten overtek Kleven verft og to andre selskap, medan dei lokale eigarane held fram drifta av Myklebust-verftet i Sande.