– Når alle tenker likt, er det ingen som tenker særlig mye. Det er Sæviks kontante oppsummering av dem som har foregått i offshore supplybransjen de siste 10–15 årene.

Han unntar på ingen måte seg selv. Hans eget rederi Havila Shipping har vært med på samme galeien som de andre.

– Vi har i betydelig grad skyld i dette selv. Derfor kan vi ikke forvente at noen skal rydde opp i det rotet vi har skapt. Det er vi eierne og bankene som nå må forsøke finne ut av dette. At aktører som Aker, Siem og Fredriksen nå kommer på banen er ikke overraskende, sier Sævik.

Kommentar: Sjøslag om rederiene

Skulle betalt gjeld

De siste 10 årene har vært en historisk gullalder for offshore-rederiene. Med driftsmarginer på 20–25 prosent rant pengene inn i rederikassene. Men de rant også fort ut.

foto
Kjøper: Kjell Inge Røkke og Aker har allerede sikret seg Solstad Offshore og Rem Offshore. Han vil kjøpe mer.

– Vi kunne brukt deler av inntektene til å betale ned gjeld og bedre balansen i selskapene. Det gjorde vi ikke. I stedet kontraherte vi nye båter og økte gjelden. Slik holdt vi på alle som en, erkjenner Sævik.

Ettertrakta aksjer: Farstad stig på børsen

Resultatet ser vi i dag. Rederiene har banklån til opp under skorsteinen og obligasjonslån på toppen, samtidig som markedet flommer over av tilgjengelige båter. Dette sender ratene til bunns og skip i opplag. En livsfarlig cocktail for gjeldstyngede rederi. Obligasjonslånene er en sterkt medvirkende faktor til at flere nå har mistet kontrollen.

– Når gjelden økte kunne en i en periode nærmeste knipse i fingrene og få et obligasjonslån som en brukte til å styrke balansen i selskapet, påpeker Sævik.

Helgaprat med Per Sævik: Velsigna med arbeid

Han erkjenner at Havila er like utsatt som Rem Offshore viste seg å være da Aker starta kjøpe opp obligasjonslån.

Han er sterkt kritisk til måten obligasjonsgjelden er organisert på.

– Dette er ansiktsløse lån. Ikke engang vi som har tatt opp lånene vet hvem som er de faktiske eierne. I et av obligasjonslånene Havila har er det et sted mellom 320 og 330 eiere. Verdipapirsentralen er de eneste som vet hvem disse eieren er, og de har taushetsplikt. Det er 100-talls milliarder i omløp i form av ansiktsløse obligasjonslån. Jeg kan ikke tro at myndighetene kan akseptere at det kan fortsette slik, sier Sævik.

Åge Remøy måtte gi tapt: Rem slås sammen med Solstad

Snakket siden oktober

Han er ikke optimistisk med tanke på å berge et lokalt eierskap i offshore supply-flåten. Han sier det er ført samtaler mellom rederiene på Sunnmøre helt siden oktober i fjor, uten at en har kommet i nærheten av en avtale.

DNB-sjef til offshore-rederier: - Slå dere sammen

I den situasjonen som er nå er det ikke nok at de største aksjonærene er enige. Banker og obligasjonseiere må også være med på lasset.

– Skulle vi ende opp med at rederiene blir solgt ut av vår region vil det føre til en kraftig svekkelse av den maritime klynga vi har her på Sunnmøre, sier Sævik.

Om det blir resultatet til slutt, vil ikke Sævik være tydelige på.

– Vi får se hva som skjer når folk forhåpentligvis kommer blide og uthvilte tilbake etter ferie, kanskje det kan skje noe da, sier Per Sævik.

Remøy: -Det var eit bakhaldsangrep