Vil erstatte Møreaksen:

Mener Romsdalsaksen er bedre veg til Molde

Initiativtakere som lenge har arbeidet for det de mener vil bli ei rimeligere og bedre løsning enn Møreaksen, innkaller til informasjonsmøte i Vestnes 6. desember.

Billigere: Romsdalsaksen skal i sin helhet gå oppe i dagen, og vil ifølge initiativtakerne bli betydelig billigere og raskere å bygge ut enn fjordkryssingsalternativet til Møreaksen. 

Nyheter

Ferjefri E39

Møreaksen to milliarder kroner billigere

Ferjefritt vegsamband mellom Vik i Vestnes kommune og Julbøen i Molde kommune vil koste 14,5 milliarder kroner, ikke 16,4 milliarder kroner som tidligere antatt.

Det nye selskapet Romsdalsaksen AS vil dra i gang en skikkelig debatt om E39 og kryssing av Romsdalsfjorden. Den jobben gjorde ikke Statens vegvesen i sin KVU i 2011, etter initiativtakernes mening.

Les også: Kan bli over 50 kilometer med tunnel mellom Ålesund og Molde

Møreaksen med sine 430 nye høydemeter samt at trafikken skal ledes langs hele den tettbygde Moldestranda på 3 mil, skaper etter initiativtakernes mening store utfordringer for både transportnæring, næringsliv og innbyggere. I tillegg kommer store kostnader, hvis man ikke går for etappevis utbygging.


Kronikk 28. november:

«Ålesund - Molde t/r: 100 kilometer i tunnel?»

De siste ukene har Sunnmørsposten brakt informasjon om fremtidens vegforbindelse Molde-Ålesund som setter Møreaksen i et nytt lys. Vi er bekymret – det bør flere være.

Romsdalsaksen vil bli billigere og langt raskere å bygge ut, og kan lett gi synergier til andre deler av fylket.