Det er helt ferske kostnadsanslag fra Statens vegvesen som viser dette.

Usikkerheten i anslaget har også gått ned, fra 25 prosent til 10 prosent, opplyser regionvegsjef Berit Brendskag Lied i Statens vegvesen.

De mener prosjektet kan bygges med kjent bro- og tunnelteknologi.

Vet mer om grunn og vind

– Usikkerheten går ned fordi planene har blitt mer detaljerte. Vi vet mer om grunnforhold, vindforhold og tekniske løsninger nå. Kostnadsanslaget er gjort på grunnlag av reguleringsplanen som allerede er vedtatt i Midsund og Vestnes og som kommunestyret i Molde skal behandle nå i desember, sier Brendskag Lied i en pressemelding.

Jan Petter Hammerø, daglig leder for Møreaksen AS, mener vegprosjektet er klart til byggestart i 2018.

For Møreaksen-anslaget har Vegvesenet brukt erfaringer fra E6 Håloglandsbrua, rv. 7/13 Hardangerbrua og rv. 13 Solbakktunnelen (Ryfast).

Stegvis E39-prosjekt

Det har vært stor debatt på begge sider av fjorden den siste tiden. Blant annet er en del kritisk til at det legges opp til stykkevis bygging av E39 mellom Molde og Ålesund. I praksis kan det bety at Møreaksen, selve fjordkryssinga, kan stå ferdig mange år før resten av vegen. Folk i Åsbygda og Furland i Vestnes er særlig skeptisk fordi de kan få all hovedtrafikk fra Ålesund og Oslo på dagens fylkesvei.

I dag tar det om lag 45 minutter fra rundkjøringa på Moa til Furneskrysset i Vestnes. Statens vegvesen har videre hevdet at det vil ta 28 minutter fra Furneskrysset til Fannestrandvegen i Molde etter at fjordkryssinga er på plass. Med dagens hovedvei fra Moa, før Digernes - Vik står klar, blir det tilsynelatende få minutter å spare.

Sparer ni minutter pluss ventetid

I dag, med ferje: 47 minutter fra Moa til Furneset ferjekai. Overfartstid med ferje til Molde er estimert til 35 minutter, ifølge Fjord1. Totalt: 82 minutter. (NB: Vi har ikke regnet med ventetid i ferjekø eller på ferja, eller at ferjene i seg selv kan være forsinket).

Etter fjordkryssinga står klar: 45 minutter fra Moa til Furneskrysset. 28 minutter videre fra Furneskrysset til Fannestrandvegen i Molde. Totalt: 73 minutter.

Når hele nye E39 er ferdig, er målet en reisetid på 50 minutter fra Ålesund til Molde.

Rolf Arne Hamre i Statens vegvesen har tidligere bekreftet at det kan bli over 50 kilometer med tunnel mellom Molde og Ålesund når hele prosjektet er ferdig.