Hovedhensikten med Møreaksen (MA) er å redusere reisetiden mellom Ålesund og Molde drastisk, og derigjennom å utvikle bo- og arbeidsmarkedet. Målet er det lett å være enig i, men det begynner å komme fram andre sider av saka som gjør litt vondt.

Bakgrunn: Kan bli over 50 kilometer med tunnel mellom Ålesund og Molde

Statens vegvesen (SVV) har delt strekningen opp i to plandeler som begge dimensjoneres etter 110 km/t.:

1. Breivika–Vik i Tomrefjord.

For å oppnå reisetidsmålet er denne strekningen viktigere enn den neste (MA), men den vil ikke kunne være ferdig før mange år senere. Det jobbes fortsatt med konseptvalgutredningen (KVU). Den 11. november i år publiserte Sunnmørsposten et intervju med planleggingsleder Rolf Arne Hamre i SVV. Han gir følgende opplysninger:

• Det utredes to alternative nye traseer fra Breivika til Vik.

• Det kan i verste fall bli over 50 km med tunnel mellom Breivika og Molde.

• Først om noen år vil vi vite hvor mye tunnel det blir.

• Strekningen kan tidligst komme med på NTP i 2022, kanskje ikke før 2026.

• Pris: Ca. 16 milliarder.

2. Vik i Tomrefjord–Molde (Julbøen).

Dette er den delen som heter «Møreaksen», og detaljreguleringen er nå under godkjenning i de tre berørte kommunene. Konseptvalgutredningen var ferdig i oktober 2011–det har altså tatt 5 år å komme så langt.

Møreaksen starter på Vik i Tomrefjord, der den går ned i verdens lengste og dypeste undersjøiske biltunnel under Romsdalsfjorden; 16 km lang og 358 meter dyp. Den går videre gjennom Otrøya inne i fjellet, kommer ut på Nautneset og fortsetter til Julbøen i Molde kommune via verdens nest lengste hengebru.

Det jobbes og lobbes aktivt for å få MA inn Nasjonal Transportplan (NTP) våren 2017. Pris: Ca. 16 milliarder kroner.

Når E39 kommer i land på Julbøen fra hengebrua, skal den inn i en ny, 12 km lang tunnel forbi Molde sentrum til Bolsønes. Hva som skjer videre østover vet vi ikke.

Det kan bli enda mer tunnel videre til Årø-området, alternativt en ødeleggende 4-felts veg langs stranda. SVV sier i en SMS til undertegnede at det kommer en delutredning «til våren», men at det heller ikke er sikkert at denne konkluderer.

Beslutning uten faktagrunnlag. Det er nå tydelig at man visste svært lite om hva som skulle komme i endene av MA da den ble forsert gjennom kommuner, fylke og departement. Vestnes og Midsund kommunestyrer har nå godkjent detaljreguleringen av MA – Molde formannskap gjorde det samme den 15.11.

Dette er oppsiktsvekkende. Maksimal reduksjon i reisetid er jo hele grunnlaget for Møreaksen, ja for hele E39! Vegdirektøren sier dessuten nå (Brukonferansen 2016) at man av mange gode grunner er på veg bort fra undersjøiske tunneler!

I dag er det 57,8 km fra Moa til Furneset, og null km med tunnel. Kjøretiden er 47 min., ferja tar 35. Totalt: 82 min. fra Moa til Molde sentrum.

Etter at MA er ferdig vil det ifølge SVV i mange år ta 73 minutter, inntil strekningen Vik–Moa er klar.

Trafikken fra Breivika til fjordtunnelen på Vik skal i mellomtiden ledes via Helland og Furneskrysset via dagens vegløsning.

Befolkningen på Vestnes protesterer mot at 7300 kjøretøyer i døgnet skal passere gjennom hele bygda i årevis. Og hva med den store pendlertrafikken mellom Vestnes og Molde; gående og syklister som i dag tar ferje eller hurtigbåt?

Sunnmøre har utviklet seg dobbelt så mye som Nordmøre og Romsdal til sammen i flere tiår, og det blir fint for Sunnmøre med rask veg både sørover og nordover. Nå bygges jo «region Sunnmøre» med Ålesund som «powerhouse».

Sunnmøringer er flinke og meget ambisiøse–ære være dem for det. De har en overordnet plan. Kommunene nord i Sogn og Fjordane vender seg også mot Sunnmøre, og Ålesund slår seg sammen med flere kommuner som strekker seg nordover mot Romsdal. Ikke får Ålesund ulempene med E39 gjennom byen heller–de er det Moldes innbyggere som må ta. Med kraftig redusert reisetid fra Rauma og Vestnes til Moa vil disse bli knyttet mye tettere til Sunnmøre enn i dag.

Ålesund kommer til å ha den langt største gevinsten av MA. Kjøttvekta! Vi har for øvrig ingenting imot at Ålesund vokser–vi trenger større byer i fylket vårt, og vi er glade i Ålesund og sunnmøringer.

Hva med Nordfylket? Er det noen som tenker på Nordmøre og indre deler av nye Molde kommune (Nesset) i denne sammenheng?

Romsdalsaksen over Sekken (www.romsdalsaksen.no) ville for dem være en langt bedre løsning i forhold til Sunnmøre, og like bra i forhold til Molde.

MA vil gi enda større grunn for Nordmøre til å vende fylket vårt ryggen og se nordover. Feil utvikling!

For Molde sin del ville det med Romsdalsaksen bli noen få kilometer lenger til Ålesund, men vi hadde unngått mesteparten av tunnelene, og på kjøpet fått en rask, vakker og trygg fastlandsforbindelse til Vestnes, Rauma, Østlandet og Sunnmøre.

Regulariteten vil også bli bedre. Ålesund på sin side vil bli mye mer tilgjengelig fra hele fylket. E 39 Kyststamvegen skal dessuten være korteste og raskeste veg mellom Kristiansand og Trondheim–ikke mellom Ålesund og Molde.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Slik det nå utvikler seg, fremstår Romsdalsaksen som et bedre og mye mer effektivt alternativ. Vi er klar over at MA er «kjøreklar» i det den kommer på NTP, og at våre stortingspolitikere sier at en omkamp nå kan forsinke prosessen med mange år.

Det får så være–det tar likevel mange år etter at den står ferdig før vi eventuelt ville få «glede» av den. Det er nå opp til politikerne og SVV å finne løsninger som er til å leve med før det trykkes på knappen. Det vil ta minst to-tre år.

All utvikling går i motsatt retning av MA–dette kan bli århundrets største feiltrinn – og det er irreversibelt. Er det så ille å bruke et par år på å få oversikt, og å ta en beslutning på et fullstendig og forsvarlig underlag? I mellomtiden utsettes fylkets viktigste vegprosjekt–eksportvegen E136 Romsdalen mot Østlandet.

Terje TovanBorgerlisten, Molde

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.