Fjelltun er en av Ålesunds eldste bydeler, men også en bydel som har vært forsømt og nesten glemt i flere tiår. Beliggenheten er unik, og burde være en viktig og sentrumsnær del av byen vår.

Hele vegsystemet er et lappverk, og det er uforsvarlig å sende barn til skolen på en slik utrygg skoleveg. Har fulgt med i bomringsaken, og leste med stor interesse kommentaren fra Kåre J. Fladmark og artikkelen skrevet av opposisjonspolitiker Hans Kjetil Knutsen i Ålesundslista.

Som Knutsen sier, så vil halvparten av byens befolkning få store bompengeutgifter, mens den andre halvparten kan slippe billig unna. Dette vil skape en betydelig forskjellsbehandling som mange vil reagere sterkt på, og som ikke burde forekomme.

Det er jo ingen tvil om at de som bor mellom Klipra i vest og Lerstadområdet i øst blir de store tapere. Etter min mening bør en ikke dele opp bydeler i Ålesund på en slik måte som det siste forslaget legger opp til. Nørvøya og Aspøya bør være en sammenhengende del som ikke burde settes opp mot hverandre når det gjelder bompenger.

Hva kan da være løsningen på dette problemet?

Min mening har hele tiden vært at det kan løses ved å øke bensinavgiften. Etter min hukommelse fremmet Tverrpolitisk liste allerede i 2001, 2004 og 2007 forslag om drivstoffavgift.

Les flere innlegg på smp.no!

Bør ikke bystyret tenke gjennom dette enda en gang når en ser hvor urimelig forskjellsbehandlingen har utviklet seg i denne saka? Folk er opprørte og fortvilte. Det bør de folkevalgte tenke over.

De fleste av oss er sjølsagt villige til å være med på et spleiselag for å finansiere framtidige goder for byen, men ikke ved forskjellsbehandling og å se at byen blir delt opp i isolerte soner. Den eneste bomringen jeg kan se for meg, er ved Nørvasundbroa, som tar trafikken ut av byen og inn til byen. Vær så snill, ikke del opp byen vår.

Tove Elisabeth RemøÅlesund

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.