Fødeavdelinga i Volda inntok nemleg andreplassen om ein leggfødetala i 2017 til grunn.

Avdelinga i Volda handterte 509 fødslari 2017, fekk styret vite på omvisinga i forkant av styremøtetonsdag. Volda gjekk med det forbi talet på fødslar i Molde.

Avdesse 509 fødslane var 74 mødre heimehøyrande i Nordfjord.

– Vi ser ogsåat vi har ein auke av fødande frå Hellesylt og Stranda, fortelkonstituert seksjonsleiar Gunvor Bergem Lia til Sunnmørsposten.

Fødande frå Stranda og Hellesylt har med Kvivsvegen fått eitferjefritt alternativ til Ålesund.

– Vi er etter måten ei litafødeavdeling, men vi kan syne til veldig gode kvalitetstalt, seierLia.

Volda skal ha fødeavdeling

Ho viser mellom anna til at avdelinga i Volda har lågastprosentandel keisarsnitt i fylket, og Volda-avdelinga er også densom nyttar minst epidural i fylket.

– Dette kan nok delvis veregrunna i at vi brukar mykje ressursar på tilstedeværelse. Vi brukarmykje tid og ressursar på å handtere og førebygge fødselsangst, tildømes, seier konstituert seksjonsleiar Lia.

– Det har tidvis vore uroa for om avdelinga i Volda vil overleve. Kvatenkjer du om dette?

– Eg forheld meg til det som står iutviklingsplanen. Så lenge det ikkje er ferjefritt mot Ålesund,skal Volda ha fødeavdeling, seier Lia.