Mandag skrev Sunnmørsposten at regjeringen gir grønt lys for at Helse Møre og Romsdal kan få låne 200 millioner til opprustning av sjukehusa i Ålesund og Volda på neste års budsjett. Foretakets hovedverneombud, Bjarte Jensen, synes signalene er positive.

– Det er viktig at utvikling av bygningsmassen på Sunnmøre blir satt på dagsorden, sier han.

– Tror behovet er 2,5 milliarder

Det skal også lånes 3,5 milliarder til nytt sjukehus i nordfylket. Når sjukehuset blir tatt i bruk i 2022, er planen å bruke 1,2 milliarder fra 2023–2026 til videreutvikling av bygningsmasse, særlig i Ålesund og Volda.

– De omtalte 200 millionene er sannsynligvis det som kan brukes før 2023. Den bygningsmessige utviklingsplanen er ikke ferdig, så det eksakte behovet kan jeg ikke si, men personlig vil jeg tippe at opprustningsbehovet på sikt er 2,5 milliarder i Ålesund og Volda. Det er vanskelig å tro at det vil være mindre, sier Jensen.

Han håper foretaket blir i stand til å betjene lånene.

Kronikk: Derfor må Ålesund sjukehus rustast opp

– Valgflesk av ypperste sort

– Det Frp og Høyre presenterer er valgflesk av ypperste sort, sier Ap-politiker Fredric Holen Bjørdal. Han mener det ikke er mulig å øremerke på denne måten, og sier budsjettforliket med KrF og Venstre i 2016 reduserte bevilgningene til vedlikehold av sjukehus.

– Regjeringen har ikke en god historikk på å levere så mye penger til sjukehusa når det gjelder drift og vedlikehold. Behovet i Ålesund og Volda er stort. Denne perioden har vi 3 milliarder mer i våre alternative budsjetter og det ville gitt Helse Midt 430 millioner mer, sier Bjørdal.

foto
– VALGFLESK Stortingsrepresentant Fredric Holen Bjørdal (Ap) kaller lovnadene fra regjeringen for valgflesk.

– Kunne ikke også dere støtt på utfordringer i budsjettforlik?

– Det er en reint hypotetisk situasjon. Høyre gikk høyt på banen i 2013 og lovte 12 milliarder mer til sjukehusa. De har ikke holdt det løftet.

Bjørdal mener Ap har mulighet til å bevilge mer til sjukehus, siden de ikke prioriterer skattekutt.

– Vil det si at dere vil bevilge mer enn de 200 millionene som dagens regjering lover at HMR skal få låne?

– Jeg kan ikke forskuttere budsjettet til Arbeiderpartiet for 2018. Det jeg kan si er at vi har holdt våre lovnader om mer til sjukehusa disse fire årene, og kommer til å prioritere dette også neste periode. Det har vi handlingsrom til, i motsetning til Høyre og Frp, som sier de vil prioritere 20–50 milliarder i skattekutt, sier Bjørdal.

Nytt sjukehus i Molde: Solberg varsler penger til nytt sjukehus på neste statsbudsjett

Jubler ikke enda

Marianne Nydal er hovedtillitsvalgt ved Ålesund sjukehus for Norsk Sykepleierforbund.

– Det er veldig positivt om det kommer penger til oppgradering av Ålesund og Volda, men jeg er skeptisk til at pengene ikke er øremerket, og at det er lån. I tillegg kan det bli regjeringsskifte, så jeg jubler ikke før pengene er på konto, sier hun.

Nydal er positiv til bevilgningen til nysjukehuset (SNR), og tror det vil bli et godt samarbeid mellom sjukehusa i fylket.

– Men det fordrer også at vi på denne siden av fjorden får oppgradert byggene våre til en effektiv drift, sier hun.

Som hovedtillitsvalgt ser Nydal at de ansatte er god på effektivisering og framtidstenkning når det gjelder utvikling av fag og smarte løsninger.

– Vi strekker oss så langt vi bare kan klare. En gang klarer vi ikke strekke oss lenger, og da må vi ha hjelp. Det er stor sjukepleiermangel, sier Nydal.

– Jeg frykter at dersom man ikke får gjort nødvendig oppgradering nå, så kan etterslepet bli uoverkommelig, sier hun.

– Gledelig

foto
POSITIV Direktør Espen Remme er glad for signalene om mer penger.

Direktør Espen Remme sier det er svært gledelig at regjeringen signaliserer å kunne stille 200 millioner til disposisjon for utvikling av Ålesund og Volda.

– I forhold til å kunne følge den medisinske utviklingen er dette noe som er sterkt ønskelig, sier Remme.