Pressetalsmann i UD, Eskil Grendahl Sivertsen, sier på generelt grunnlag at de av og til opplever urealistiske forventninger til den bistanden den norske staten gjennom UD kan yte til norske borgere i utlandet.

– Nordmenn i utlandet har ikke et rettslig krav på bistand fra norske myndigheter. Utenrikstjenesten vil imidlertid som regel kunne tilby hjelp i forbindelse med akutte hendelser som straffeforfølging, ulykker, sykdom og dødsfall. Denne bistanden begrenser seg til å tilby praktisk hjelp innenfor rammene som er definert av Stortinget. Avhengig av hvor man er, vil det kunne påløpe betydelige utgifter både til advokat og medisinsk behandling, noe som ikke dekkes av norske myndigheter. Det er derfor så viktig å alltid ha reiseforsikring, understreker han.

– Hvordan har UD bistått i dette konkrete tilfellet?