Det første møtet med norsk helsevesen etter skyteepisoden var en bakterieprøve.

– Generelt kan man si at fastlegen er navet i all oppfølging. Vanligvis starter alle henvisninger til spesialisthelsetjenesten der. Når en pasient kommer for eksempel til kirurgisk eller ortopedisk poliklinikk for kontroll, etter en skade som dette, vil legen der være fokusert på nettopp det og i mindre grad ha mulighet til å fange opp at der kan være andre behov dersom disse ikke blir presentert, sier Veddeng.

Jacob Devold, seksjonsleder i Pasientreiser, har dette å si om syketransport: