Driveplikta varer evig

foto
Det er ein føresetnad for at driveplikta er oppfylt ved utleige at leigeavtala er på minst 10 år om gongen utan høve for eigaren til å seie ho opp, står det i Jordlova. Illustrasjonsfoto. Foto: Knut Arne Aarset