Tirsdag kveld holdt Romsdalsaksen AS informasjonsmøte i Vestnes. Omtrent 150 interesserte møtte opp til møtet ved Vestnes Fjordhotell.

Her får du se begge alternativer på video.

Jørn Inge Løvik, Hanne Salthammer og Frode Gjelstenli utgjør interimsstyret i Romsdalsaksen AS. De inviterer nå både privatpersoner, bedrifter og organisasjoner til å bli medeiere i selskapet.

Målet er å påvirke politikerne til å droppe samferdselsprosjektet Møreaksen til fordel for "Romsdalsaksen", som de mener er mer fornuftig.

Her er fordelene ildsjelene bak Romsdalsaksen mener deres alternativ gir:

  • Unngår undersjøisk tunnel.

  • Unngår trafikkmaskina E39 langs Moldestranda.

  • Unngår 55 kilometer tunnel mellom Ålesund og Molde.

  • Unngår ulemper med etappevis utbygging.

  • Mer attraktivt for turistene.

  • Ferjefri østlandsforbindelse for Molde. Effektiv kyststamvei i tråd med Nasjonal Transportplan.

  • Knytter fylket og Romsdalsregionen sammen.

Romsdalsaksen AS vil heller la trafikken mellom Sunnmøre og Romsdal/Nordmøre gå over den nye Tresfjordbrua. Videre bygges ei 3 kilometer lang flytebro mellom Hjelvik og Sekken, og ny veg mellom Sølsnes og Hjelset.

På informasjonsmøtet tirsdag presenterte de det de kaller «panoramaalternativet» via Sekken med både bilder, animasjon og kostnadskalkyle.

– Dette er en langt rimeligere trasé gjennom fylket vårt. Denne traseen vil i tillegg være langt raskere å bygge ut, og kan lett gi synergier til andre deler av fylket, sier interimsstyret.

Les også: Mener Romsdalsaksen er billigere enn Møreaksen

– Ei oversjøisk løsning tjener hele fylket på, sier Hanne Salthammer.

foto
Romsdalsaksen ser for seg ei 3.000 meter lang flytebru mellom Hjelvik og Sekken. Vegen går videre østover på sørsida av Sekken. Foto: Nordwest 3D

Økonomi

– Romsdalaksen vil koste 13,5 milliarder, nær 1/3 av det Møreaksen (38 millarder kroner) er estimert til å koste, hevder Salthammer.

Kalkylen inkluderer ikke ny veg forbi Sjøholt, 3 felts på Tresfjordbrua eller flytebru ved Åfarnes.

– Men med vår løsning ville man for 38 milliarder fått ferjefri fjordkryssing av Volda - Folkestad, Festøy - Solevåg, Molde - Vestnes (Romsdalsaksen), Halsa - Kanestraum og Aukra - Tornes. Og fremdeles hatt penger igjen, sier hun.

– Nye elektriske ferjer vil jo fremdeles være det billigste alternativet, spør en i salen.

– Det har vi tenkt på. Men Stortinget har bestemt at det skal være en ferjefri Europaveg. Og vi mener dette er den beste løsningen, sier Jørn Inge Løvik.

– Hva med myke trafikanter, gående og syklister, spør en annen.

– Løsningen vår tar selvsagt hensyn til gående og syklister. Fannefjordtunnelen er det eneste problemet i så måte i vår løsning, sier Løvik. Bør man gå for Romsdalsaksen eller Møreaksen? Romsdalsaksen Møreaksen Du må velge et alternativ Din stemme blir nå behandlet... Bør man gå for Romsdalsaksen eller Møreaksen? Romsdalsaksen 69% Møreaksen 31% Du har allerede stemt 4727 stemmer

Politisk kamp

– Hvor realistisk er prosjektet?

– Møreaksen har jobbet godt i mange år og har fått til mye. Vårt håp er at politikere nå vil se galskapen i å bruke unødvendig mye penger og tid på et prosjekt vi mener kan løses mye billigere, sier Jørn Inge Løvik til smp.no.

Han sier de nå vil jobbe mot lokalpolitikere, men enda viktigere; mot stortingspolitikerne.

– Vi tror fornuften vil seire.

Han er imponert over oppmøtet i Vestnes tirsdag.

– Dette viser at innbyggerne i Vestnes og andre steder rundt fjorden er veldig opptatt av temaet.

Initiativtakerne åpner nå for aksjetegning i Romsdalsaksen AS slik at de kan jobbe videre med prosjektet.

foto
Mange ville høre om de nye planene for fjordkryssing over Romsdalsfjorden. Foto: Stig Vågnes
foto
Jan Inge Løvik i Romsdalsaksen AS ønsket de vel 200 fremmøtte velkommen til informasjonsmøte i Vestnes. Foto: Stig Vågnes