I en protokoll som blir lagt fram for styret i Helse Møre og Romsdal uttrykker de foretakstillitsvalgte nødvendigheten av å komme rask i gang med detaljplanlegging for utvikling av bygningene både i Ålesund og i Volda.

Ny utviklingsplan: Held fast på hjartesenter, robotkirurgi og PET-skanning

Må ta det trinnvis

Onsdag ble det kjent at Helse Møre og Romsdal holder fast på å utrede hjertesenter, robotkirurgi og PET-skanning i Ålesund i den faglige utviklingsplanen for helseforetaket. Helseforetaket har også laget en bygningsmessig utviklingsplan, og her blir ønskene innad i Helse Møre og Romsdal kraftig utfordret av den økonomiske realiteten. Ledelsen i helseforetaket med administrerende direktør Espen Remme i spissen, sier rett ut at det ikke finnes nok ressurser til å gjennomføre det som både ansatte og prosjektgruppa ønsker seg.

Ledergruppa i Helse Møre og Romsdal går heller inn for en utvikling av sjukehusa både i Ålesund og i Volda i faser.

Akutte behov

De påpeker at det er kartlagt akutte behov både i Ålesund og i Volda, og at bygningene i dag er lite hensiktsmessige. De roser også ledelsen for å ha tatt til seg kritikken om manglende inkludering fra starten av planarbeidet.

Også Elise Vegsund, foretakstillitsvalgt i NITO, understreker viktigheten av å komme raskt i gang med første fase i utbygging/utvikling av sjukehusa i Ålesund og i Volda.

«Med det utfordringsbildet vi har og vårt økonomiske handlingsrom, mener vi at det er viktig å komme i gang med en trinnvis løsning for oppgradering og utvikling av bygningsmassen», skriver Vegsund.

Vernetjenesten uttrykker seg slik: «Det er svært alvorlig at behovene for utvikling og oppgradering av bygningsmassen i foretaket, utenom SNR (Sjukehuset Nordmøre og Romsdal, red.anm.), ikke på langt nær møtes, verken kortsiktig eller langsiktig».

Fornøyd med fokus på psykisk helse

Norsk psykologforening er lykkelig for fokuset på psykisk helse i Møre og Romsdal.

«Særlig vil vi berømme at prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling kommer tydelig frem som en hovedstrategi for Helse Møre og Romsdal», skriver Siri Næs på vegne av Norsk psykologforening. Uttalelsen kommer som en protokolltilførsel etter det drøftingsmøte om den nye utviklingsplanen for Helse Møre og Romsdal. Næs opplever at innspill fra fagmiljø og tillitsvalgte er blitt tatt hensyn til i siste utkast av utviklingsplanen. Planen skal styrebehandles 21. februar.

Psykisk helsevern, spesielt distriktspsykiatriske senter, og tverrfaglig rusbehandling er blitt løftet frem som spesielt viktig av helseministeren i oppdragsdokumentet til helseforetakene.

Styret i Helse Møre og Romsdal skal behandle utviklingsplanene på møtet onsdag i neste uke.

Kommentar: «På Åse står dei desidert viktigaste bygningane i fylket»