- Jeg har lenge forsøkt få komiteen til fylket. På vårt felt blir det gjort ting her i fylket som har overføringsverdi til andre deler av landet, sier Holen Bjørdal.

Komiteen starter onsdag i Kristiansund. De tar så en kort stopp i Molde før de fortsetter i Ålesund og Volda.

- Vi skal ha en lang stopp i Ålesund. Kommuneadvokaten skal orienterer om den såkalte avlasting-dommen. Det blir en viktig sak for oss.

Saken gjaldt en en person som krevde fast ansettelse i Ålesund kommune og vant fra i Høyesterett. Personen var støttekontakt og avlaster.

Etter at dommen falt fastslo KS at det betyr at alle avlastere er å regne som fast ansatte. Saken vakte betydelig oppmerksomhet.

- Jeg mener det er viktig at komiteen blir orientert om denne saken, påpeker Holen Bjørdal.

Videre på programmet i Ålesund står inkluderende arbeidsliv og sosialhjelp for unge i kombinasjon med arbeidsplikt.

Deretter skal hele komiteen på besøk til sjukehuset i Ålesund. Et prosjekt sjukehuset har med å få folk raskt over fra sjukepenger til arbeid, blir presentert komiteen. Det samme et tiltak for å få ansatte ved sjukehuset som er blitt gravide til å stå i jobb så¨lenge som mulig.

- Dette er to området der sjukehuset i Ålesund kan vise fram svært gode resultateter som jeg mener det er all grunn til at arbeids-og sosialkomiteen blir orientert om, sier Holen Bjørdal.

Så står Volda for tur med besøk på arbeidsmarkedbedrfifta Furene AS. Der kan, i følge Holen Bjørdal, regjeringspartiene vente seg en bredside om konkurranseutsetting av deler av disse tjenestene.

Det er ikke arbeidet med en konkret stortingsmelding som gjør at komiteen legger ut på tur i fylket. Det er for å få en generelle tilbakemeldinger fra grasrota om hvordan verden ser ut fra de som jobber innenfor de tjenestene komiteen har det politiske ansvaret for.

- Mange parti står også foran landsmøter og en ventende valgkamp. Da er det viktig å få innspill fra folk som jobber med sakene innefor vårt fagfelt, påpeker Holen Bjørdal.

foto
Senterpartiets Per Olaf Lundteigen er medlem av arbeids-og sosialkomiteen. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix