Held fast på hjartesenter, robotkirurgi og PET-skanning

foto
«Å halde fram som i dag er ikkje eit alternativ», skriv administrerande direktør Espen Remme i Helse Møre og Romsdal i forordet til utviklingsplanen. Foto: Staale Wattø