En rekke av Statens vegvesens prosjekter de nærmeste årene handler om å oppfylle ambisjonen om en ferjefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim.

Det kommer fram i Statens vegvesens handlingsprogram for årene 2018 til 2023 og framover. Planen ble lagt fram onsdag.

I løpet av fem år vil fem E39-prosjekter etter planen bli åpnet. Det dreier seg om Eiganestunnelen i Rogaland og strekningene Svegatjørn–Rådal i Hordaland, Bjørset–Skei i Sogn og Fjordane og Betna–Vinjeøra–Stormyra og Lønset–Hjelset i Møre og Romsdal.

Samtidig vil flere prosjekter på den mye omtalte E39 ta lengre tid. Det dreier seg om tre strekninger i Rogaland, nemlig Ålgård–Hove, Smiene–Harestad og Rogfast, samt Garnerløkka – Kolsdalen i Vest-Agder.

Prosjektet E39 Rogfast blir verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel. Når Rogfast er på plass blir reisetiden mellom Stavanger og Bergen redusert med om lag 40 minutter, ifølge Samferdselsdepartementet.

Stamveg utbedres

I fjor vår ble det klart at både riksvei 52, riksvei 7 og E16 skal danne ny hovedfartsåre mellom Østlandet og Vestlandet, sammen med E134 over Haukelifjell.

I handlingsprogrammet for perioden 2018–2023 blir flere E16-strekninger åpnet. Dette er Sandvika – Wøyen i Akershus, Bjørum – Skaret i Akershus og Buskerud, Eggemoen – Jevnaker – Olum i Buskerud og Oppland og Bagn – Bjørgo i Oppland.

Samtidig vil byggingen av strekningen Stanghelle – Arna i Hordaland pågå i perioden.

E16 er vintersikker, men utgjør lengst kjøreavstand Oslo-Bergen. Veien skal imidlertid fullføres og vil være en viktig avlastningsvei når andre overganger er stengt, ble det besluttet i fjor.

Mange E6-prosjekter

Også en rekke prosjekter på hovedferdselsåren mellom Nord- og Sør-Norge, nemlig E6, blir ferdigstilt de nærmeste årene.

Strekningen Sjoa – Otta i Oppland blir åpnet, og i Trøndelag skal strekningene Vindåsliene – Korporalsbrua og Jaktøya – Klett – Senterveien begge åpnes innen 2023.