Det sier Kenneth Eilertsen som er i spissen for en markering som skal skje på Sukkertoppen i Ålesund i morgen.

Ifølge Eilertsen er det planlagt vardebrenning over 100 steder i Norge i en protestaksjon mot regjeringens forslag til langtidsplan for Forsvaret (LTP).

– Jeg er en vanlig borger, men har vært i Forsvaret. Personlig synes jeg dette er et godt tiltak for å markere at vi er uenig i prioriteringene som er gjort i langtidsplanen, sier han.

– Hva reagerer du mest på?

– Landmakta blir redusert. Jeg bryr meg om militær tilstedeværelse på Nordvestlandet, og i resten av distriktene i Norge. Dette handler om beredskap, sier Eilertsen.

Han forteller at kveldshimmelen vil bli lyst opp over hele Norge fredag kveld klokka 20, og ifølge Eilertsen er det helt vanlige folk som står bak initiativet som har spredd seg i sosiale medier.

Aksjonsgruppa setter blant annet spørsmålstegn ved de strategiske valgene i langtidsplanen, og krever blant annet at minimum 2 prosent av BNP blir brukt på forsvar og trygghet for befolkningen.

– Vi vil sikre et landsdekkende, fullfinansiert heimevern, som gir trygghet og beskyttelse der vi bor, fordi heimevern er en rimelig forsikring, påpeker Eilertsen i en pressemelding.

Dette er langtidsplanen

Regjeringen la 17. juni fram sitt forslag til langtidsplan for Forsvaret. Her angis hovedlinjene, forsvarspolitiske mål, oppgaver, ambisjonsnivå og økonomiske rammer 20 år fram i tid.

Den forrige langtidsplanen ble lagt fram i 2012.

Langtidsplanen lover 165 milliarder kroner mer til Forsvaret de neste 20 årene.

Planen inneholder også betydelige kutt, 40 milliarder kroner skal frigjøres over 20-årsperioden gjennom innsparing og endret personellstruktur. Blant annet foreslår regjeringen å fase ut til sammen elleve større og mindre anlegg.

Langtidsplanen for Forsvaret er nå til behandling i Stortingets forsvarskomité, og innstillingen derfra er ventet 4. november.

– Billig forsikring

Overfor smp.no sammneligner Eilertsen situasjonen med en vanlig husforsikring.

– Det er ingen som er så dumme at de vil fjerne branndelen i en forsikring, fordi det mest sannsynlig ikke vil brenne. På samme måte er heimevernet en billig forsikring som vi er nødt til å ta oss råd til, sier han.

Initiativtakeren mener at man ikke skal ta frihet for gitt, og i den topografien Nordvestlandet har med fjorder og fjell, så tar det en stund å kjøre gjennom distriktet, påpeker han.