Satsar friskt på sjølvhjelp til barn og unge

foto
Ved hjelp av enkle hugsereglar illustrert som ei hand, lærer barn og unge i Giske psykologisk førstehjelp på skulen. Her snakkar Linnea Nyvoll (15) og Silva Espnes Alnes (8) om det dei har lært, medan mødrene Siv-Iren Espnes og Carina Nyvoll (t.h.) følger med. Foto: Staale Wattø