Mener Romsdalsaksen er bedre veg til Molde

foto
Billigere: Romsdalsaksen skal i sin helhet gå oppe i dagen, og vil ifølge initiativtakerne bli betydelig billigere og raskere å bygge ut enn fjordkryssingsalternativet til Møreaksen.