– Det har ikke blitt vedtatt noen strategi for dette ennå, men det er klart dette er en viktig problemstilling, forteller Øvstebø til Sunnmørsposten.

I januar 2020 vil nye Ålesund kommune se dagens lys, noe som betyr at målet om 15 prosent også vil gjelde for de andre kommunene som blir en del av den nye storkommunen, Skodje, Haram, Sandøy og Ørskog.

Egne ideer

Varaordfører i «gamle» Ålesund kommune, Tore Johan Øvstebø, forteller at selv om en strategi for utvikling av kollektivtilbudet i den nye kommunen ikke er vedtatt ennå, og må diskuteres politisk, så har han noen meninger om hva som bør gjøres.

– Et viktig punkt her må være arealplanlegging. Folk ønsker å bo sentralt, så derfor må vi legge til rette for boligbygging og fortetning rundt knutepunktene. I Ålesund har vi vedtatt dette allerede, men jeg mener dette også bør gjelde for den nye kommunen. Man må tenke sentrumsutvikling også i Skodje, Brattvåg og Søvika. Digerneset er allerede et viktig knutepunkt, og vil bli enda viktigere i framtida, sier han.

Han mener prispolitikk på kollektivtransport også er viktig.

– Jeg mener vi bør få større takstsoner enn det vi har i dag. Slik kan man reise lengre ved å betale det samme. Sula og Giske har allerede blitt en del av samme takstsone som Ålesund, og jeg mener at denne sonen også bør kunne gjelde for hele nye Ålesund kommune, sier Øvstebø, og legger til at man også bør kunne se på om man kan subsidiere kollektivtilbudet mer, slik at prisene blir lavere.

Byvekstavtale

De større byene i Norge kan få hjelp av staten med en såkalt byvekstavtale, noe som vil gi 100 millioner kroner i året som kan brukes til, blant annet, subsidiering av kollektivtransport. Ålesund er per dags dato for liten til å få en slik avtale, men Øvstebø forteller at det jobbes med å få til at byer som Ålesund også skal kunne bli med.

– Vi har et samarbeid med Haugesund, Bodø, Arendal/Grimstad og Vestfoldbyen (byområde som dekker byene i Vestfold, journ.anm.) der vi jobber for at også mellomstore byer skal kunne få byvekstavtaler. Slik det ser ut nå, jobber vi for at Ålesund skal kunne få en slik avtale i neste periode av Nasjonal transportplan, altså i 2022, forteller Øvstebø og legger til at nye Ålesund vil være like stor som flere av byene som allerede kan få en slik avtale.

Tiltak her og nå

Mye av det Øvstebø forteller om er langsiktig, men han har også ideer om hvordan man kan forbedre kollektivtrafikken på kort sikt.

– Sanntidsinformasjon på holdeplasser er viktig. Samtidig bør vi få et bybusstilbud der folk kan gå av og på både fremme og bak i bussen. Da vil vi slippe mye kø på holdeplassene og bussen kan dra før, sier han.

foto
Varaordfører i Ålesund, Tore Johan Øvstebø, mener problemstillingen om kollektivtransport i nye Ålesund er viktig. Foto: Marius Simensen