De fleste vil nok svare Kongens gate og St. Olavs plass, fordi dette var byens treffsted for mange år siden med opptil 80 butikker. Andre vil svare Ålesund Storsenter og Kremmergården. Enkelte vil hevde Rådhuset med forplassen. Noen vil mene at senteret er Utenomsundet fordi det er der den historiske byen er intakt. Mange vil henvise til Ålesundet.

Ut fra disse antatte svarene er det altså uklart hvor sentrum er, noe som er uheldig fordi byen oppleves som oppdelt og lite funksjonell. For hvor treffes man?

Dette kan i stor grad rettes på ved at bydelene Kipervika, Skansen og Utenomsundet bindes sammen ved å etablere et sammenhengende handelsstrøk og dessuten reparere tidligere uheldige tiltak. Noe må også fjernes.

En nærmere beskrivelse av situasjon er: Det er velkjent at bykjernen ikke er førstevalget for handel, bl.a. fordi det mangler byopplevelser etter butikkbesøket. Bykjernen er heller ikke et spesielt attraktivt sted å bo. Dette fordi det mangler gode oppholdssteder, møteplasser, promenader, kino, idrettsplasser og andre fritidstilbud for de forskjellige aldersgrupper. Dermed begrenses byens urbane liv.

Dersom man skuer til andre byer, benyttes begrepet strøksgate i moderne byplanlegging. Dette er en hovedgate med et fullverdig handels- og serveringstilbud, attraktive uteplasser og torg. At gata har historisk arkitektur er en stor fordel. En slik gate er utført med høy materialkvalitet på gatebelegg.

Ålesund har allerede flere slike strøksgater, men de henger ikke sammen. En nåværende, velfungerende strøksgate går fra Kiperviktorget via Løvenvold kino, forbi Hotell 1904, Ålesund Storsenter og videre til St. Olavs plass og inkluderer søndre del av Kongens gate. En annen strøksgate med høy kvalitet går fra Hellebroa, langs Apotekergata til Brunholmen. Her finnes serveringssteder, museer og hoteller, men få butikker.

For å få et helhetlig sentrum, foreslås disse strøkene bundet sammen til en overordnet handels- og aktivitetsgate. Denne strøksgata bør altså strekke seg fra Kiperviktorget og helt til enden av Apotekergata på Brunholmen. Slik får byen et entydig sentrum med Ålesundet som midtpunkt.

Svakheten i den foreslåtte strøksgata er Notenesgata på strekningen fra St. Olavs plass til Hellebroa. Gata er delvis ensidig og med for få funksjoner. Her er meningsløst brede kjørefelt og et overdimensjonert vegkryss ved Rønnebergbua. Dronning Sonjas plass ligger i et vegkryss uten nære servicefunksjoner og er derfor ikke et godt oppholdssted.

Når den nye bussterminalen åpnes i Keiser Wilhelms gate og Korsen, vil Notenesgata bli stedet man ankommer den gamle bykjernen via Korsegata og tunnelen under Grimmerhaugen. Når bydelen Sørsida en gang er ferdig utbygd, vil Notenesgata også bli knutepunktet mellom gammel og ny by. Det er også her cruiseturistene møter jugendbyen.

Derfor er det svært mange grunner til at det er nettopp her bybildet må repareres.

Første tiltak må være å fjerne den meningsløse overflateparkeringen mellom St. Olavs plass og havnebassenget og anlegge en Ny Utstillingsplass. Dermed aktiveres et av Ålesunds mest særegne bygg, Rønnebergbua, som kan bli Rønneberg hotell. Likeledes må Dronning Sonjas plass fornyes med et servicebygg, som blir det nye treffstedet i bykjernen med storslagen utsikt mot Ålesundet. Ikke minst må strøksgata belegges med brostein for å kodes som viktig og som sammenhengende.

Ved et slikt fornyet handelsstrøk og nye byopplevelser, kan Moa omsider få en konkurrent fordi bykjernen har urbane tilbud. Å gå på byen får et utvidet innhold for alle.

Forhåpentligvis lykkes man også å fjerne den ødeleggende Skansegata og erstatte den med en innbydende promenade fra Rønnebergbua til Skansekaia, som foreslått av undertegnede i tidligere avisinnlegg.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no