Molde har sitt kultursenter i Plassen og Kristiansund får sitt nye opera- og kulturhus. Nå skulle det bare mangle om ikke Ålesund sto for tur.

Det handler om Ålesund videregående skole, kulturskolen i Ålesund og Barneteatret vårt.Tre institusjoner som alle sårt trenger nye hus og som vil bygge noe nytt sammen i det vestlige hjørnet av sørsida-området.

Når spaden settes i betongen, forhåpentligvis i løpet av 2019, blir det et utrolig viktig spadetak både for by- og kulturutviklinga i Ålesund og for regionutviklinga på Sunnmøre.

Kulturell klynge

Det såkalte Sørsidabygget er mye mer enn et skolebygg. I bygget forenes utdanninger innen kreative fag som musikk, dans og drama, kunst, design og arkitektur, med kulturskole og teatervirksomhet.

Det blir som ei kulturell klynge, for å låne begrep fra det maritime. Et flerbrukshus med muligheter, møteplasser, spennende synergier og nye kulturtilbud.

Bygget vil løfte kulturlivet, ikke bare i Ålesund men på hele Sunnmøre.

Nybygget vil skape nytt liv og mye røre i sentrum av Ålesund. Nesten 800 videregående elever, 2.000 kulturskoleelever og barneteaterets nye scene med plass til opp mot 350 publikummere skal ha sitt tilhold i bygget.

Noe som vil gjøre grå hverdager i Ålesund sentrum like livlige som vakre sommerdager i turistsesongen.

Etter nesten ti år inn og ut av den såkalte Robek-lista, så å si uten økonomisk handlekraft, har det ikke skjedd mange investeringer i kommunal regi i Ålesund. Byen griner etter utvikling.

Og som kjent, utvikling har sin pris.

Derfor er spleiselaget som har kommer i gang mellom de tre aktørene utrolig viktig.

Fallitterklæring

Det får stå sin prøve at prosjektet har blitt 150 millioner kroner dyrere enn tidligere vedtatt og at finansieringa trolig må en ny runde i Fylkestinget.

Om noen våger omkamp til fordel for Ørsta eller Kristiansund sine videregående skoler, vil i så fall det være ei fallitterklæring mot vedtaket i fylkesutvalget denne uka.

Det enstemmige vedtaket kan ikke tolkes på en annen måte enn et endelig og rungende ja til Sørsidabygget. Aldri har prosjektet stått sterkere.

Med sine 10.000 kvadratmeter utgjør Sørsidabygget bare en liten flik av planen for sørsida. Men det er en viktig flik i den store planen som kan gi plass til en ny bydel i Ålesund, med opp mot så mye som 130.000 kvadratmeter ny bebyggelse.

Ålesund trenger Sørsidabygget som et startskudd, en fødselshjelper, en katalysator for å etablere sørsida som et interessant investeringsobjekt.

For prosjektet er avhengig av stor kapital. Først når andre enn kommune og fylkeskommune er villig til å legge igjen pengene sine i sørsida, kan byen utvikles til å bli et samlingspunkt for hele regionen.

Ikke bare en skole

Det siste prosjektet trenger nå er fylkespolitikere som stikker finansielle kjepper i hjulene.

Derfor må fylkes politikere heve blikket, legge skylappene til side og gjøre som sin kollega, ordføreren i Molde; innse at Sørsidabygget er et regionutviklingsprosjekt og ikke bare en skole. Et prosjekt som må realiseres raskest mulig.