foto
Kronikkforfatter Oskar Hjelle.

En stortingsrepresentant for Høyre kritiserte Liv Signe Navarsete (Sp) for å tegne et misvisende bilde av at Regjeringen er i ferd med å bygge ned Forsvaret. Det har hun gjort og med god grunn. Regjeringen har kun gått ut med at de har økt forsvarsbudsjettet, men ikke nevnt noe om raseringen de har gjort av Heimevernet.

De har nå fjernet 7000 soldater fra Heimevernet, slik at den trygghet og støtte som de tidligere var, er blitt borte. Hvem skal nå ivareta det som var grunntanken til Heimevernet, nemlig «å verne om heimtraktene». Nå må en del politikerne gå i seg selv og se hva er det de er i ferd med å gjøre.

Politikerne skal gjenspeile folket, og jeg tror ikke folket er enig i hvordan Regjeringen nå fjerner forsvaret og sikkerheten i Norge. Skal de kun tenke økonomi vs. sikkerhet, så kan de fjerne hele Heimevernet, slik at de som ønsker det, kan komme og okkupere Norge, for der er jo ingen som da forsvarer landet.

Vi er i ferd med å kjøpe oss fattige. Det vi må huske på, er at det er på bakken slagene vil stå, så derfor er det fotsoldater vi har behov for.

Regjeringen går da ut med en forsterking av Heimevernet, men med hva da? Det er ikke soldater. Der har de fjernet 7000. Det utgjør en enorm stor kapasitet og sikkerhet i det langstrakte landet vårt. Hva har de spart på dette? Smuler i det store spillet.

Hvilke talentløse rådgivere er det som får våre politikere til å bestemme noe slikt. De skulle vært buret inne. Å sette en heimevernssoldat opp mot sikkerheten i landet vil det være som å ta bort forsikringen på din bolig eller bil og konkludere med at det skjer ikke noe med oss så her kan vi spare.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Skal vi spare penger bør de først «slanke» de store stabene som Forsvaret har, for ikke å snakke om Forsvarsbygg som nå har et overskudd på ca. 1. mrd. Hvor kommer det overskuddet fra? Jo, fra en operativ organisasjon som er i ferd med å bli rasert av slike som Forsvarsbygg. I dag er det snart flere i de stabene enn det er soldater i Forsvaret.

Nå har Stortinget besluttet reduksjon av 7000 soldater på feil grunnlag, og da bør de være så voksne at de gjør om vedtaket, slik at de som «lurte» dem, ikke får sin vilje på feil premisser. Hvem er da landssvikerne i denne forferdelige saka?

Sier nei til regjeringens plan: HV-sjefen skeptisk til sammenslåing

Fram til 1980 var stabene en liten del av toppen på pyramiden. Resten var soldater. I dag er pyramiden snudd på hodet. En liten del er soldater, og resten er personell som sitter i staber og «produserer varmluft» og forbruker pengene vi skulle trent soldatene for.

Hvor er tanken til å ha et landsdekkende Heimevern når vi blir «rasert» for personell. Politikerne får informasjon om at det ikke finnes personell til å fylle opp Heimevernet. Sannheten er et det ikke er penger, slik at alle de tusen som står på lister kan bli kledd opp og overført til Heimevernet. Det er noen som gir ut feilaktig informasjon til politikerne, slik at de får svarene som de selv ønsker, og ikke de riktige svarene.

Det er kun et tidsspørsmål før det skjer her i Norge, enten terror eller en konflikt. Når det skje noe så er det en HV-soldat som er først på stedet, som vitne eller et offer for det som skjedde. Hjelp oss med å få en sikkerhet på heimtraktene våre hvis det skulle skje noe. Vi er da til støtte for dere.

Oskar HjelleKaptein i Heimevernet

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.