Politiet i Møre og Romsdal benyttet seg av anledningen til å gi sitt høringssvar til myndighetene våren 2020. Kanskje ikke så overraskende: Vi mente at rusreformens anbefaling om avkriminalisering, er feil vei å gå. Intensjonen om at eget bruk av narkotikabruk skal hjelpes, ikke straffes, er en tanke som også politiet støtter og har praktisert i mange år.

Det har nå gått litt tid siden Stortinget sa nei til rusreformen slik den ble anbefalt, og landet på et tydelig nei til avkriminalisering. Nå rigges det nye debatter om rusreform, og i Oslo ønskes det en «pilot» for egen rusreform. Heldigvis har myndighetene, enn så lenge, klart å stå imot sterke krefter fra politisk- og mediestyrt press. Riksadvokatembetet og Høyesterett har imidlertid tolket Stortingets vilje til noe mer enn hva de folkevalgte faktisk har stemt over.

Kjøp og salg er straffbart

Det må ikke være tvil om at kjøp og salg av narkotika er straffbart!

Hverdagen til våre politimannskaper er fortvilende. Vi opplever at mange barn og unge blir eksponert og kommer tidlig i befatning med farlige, narkotiske stoffer. Det er selvsagt ikke synd på politiet, men vi kjenner på fortvilelsen som foreldre, søsken, lærere og etter hvert hjelpeapparatet kjenner på.

Tradisjonelt sett har vi debattert cannabis opp mot alkohol, mens dagens unge trekkes mer og mer mot kokain. Fagfolk mener kokain er like avhengighetsskapende som heroin. Utelivsbransjen, vektere og politi opplever et helt nytt uteliv, hvor bruk og salg av narkotika er mer åpenlyst. Toalettkøene på utesteder blir ofte beskrevet som base for kjøp og salg av narkotika.

Russetiden er nært forestående

Disse ungdommene møter vi. På samme vis som lærere, helsesykepleiere og fastleger gjør. Og etter hvert psykiatrien.

Mange av leserne er sikkert kjent med at vi det siste året har sett ungdommer i Ålesund, den såkalte 05-grupperingen, nærmere i kortene. Dette har gitt oss et godt innblikk i hva som rører seg i enkelte ungdomsmiljøer, både i Ålesund og på Sunnmøre.

Russetiden står nå snart for tur. Her jobber politiet tett sammen med fagfolk i kommuner og fylket. Vi vet imidlertid at dette er en svært utsatt målgruppe for eksponering av ulovlige rusmidler.

Forskning viser også at alkohol er en faktor som spiller inn før debut for bruk av narkotiske stoffer.

Foreldre ber om hjelp

Fortvilte foreldre tar jevnlig kontakt med politiet. De ber om hjelp til hvordan de skal håndtere sin ungdom, som de frykter er knyttet til blant annet narkotikabruk.

I et nylig avholdt samarbeidsmøte mellom politi og kommuneledelsen i Ålesund, Sula og Giske (såkalt Politirådsmøte), fikk vi nyansert og oppdatert informasjon fra politiets forebyggere og kommunens fagmiljø. Fagfolk som jobber med barn og unge hver dag. De kommer tett på og blir gitt kunnskap om hvordan barn og unge blir eksponert for narkotikabruk.

Det er kokain som gjelder og er partydop nr. 1. Cannabis er billigere og mer til hverdags. Det selges narkotika på flere ungdomsskoler i vår region. På videregående skoler skjer det enda mer åpenlyst. Fellesnevneren er «at politiet kan jo ikke ta de» fordi det ikke er straffbart lenger.

Ta den vanskelige praten

Heldigvis er kommuneledelsen gode diskusjonspartnere, med vilje til å forene alle gode krefter for å forebygge narkotikabruk i vår region. Vi trenger også foreldre og nettverk som engasjerer seg og er årvåkne, og som tar den vanskelige praten med ungdommene.

Altfor lenge har offentligheten unnlatt å bruke sin stemme til å sette narkotikabruk på dagsorden. Våre sentrale folkevalgte er også tause. Kanskje fordi det er sterke krefter som venter på neste anledning til å polarisere debatten? Sosiale medier blir «glohett» av hets og trakassering av motstemmer til de liberale krefter som ønsker en avkriminalisering.

Narkotika har dødbringende kraft

Det er lov å være uenig, men faktum må være kjent: Narkotika er fortsatt farlig og det har dødbringende kraft. Narkotika er også straffbart! Bak hvert kjøp eller salg, er det kyniske og kriminelle nettverk som tjener enorme summer på menneskeskjebner og enkeltindivider som blir viklet inn i en negativ spiral som det er veldig vanskelig å komme seg ut av. Gjeld, trusler og grov vold! Familier i fortvilelse og oppløsning. Vi møter de hver dag!

Politiet opplever å bli beskyldt for å drive med skremselspropaganda. Slik er det selvsagt ikke og ingen er tjent med det. Vår intensjon er å samle alle gode krefter for å forebygge og hindre at barn og unge blir eksponert for narkotika. Dessverre havner altfor mange brukere etter hvert i psykiatrien.

Slik vil vi ikke ha det!