Hjerteopererte og slagpasienter trenger opptrening for å kunne fungere i livet. Kreftpasienter trenger tilbud om trening som bidrar med positivitet i hverdagen. Handikappede får økt livskvalitet med samvær og inkludering i et godt støtteapparat. Så har du personer som faller ut fra tilhørighet fra samfunnet og som kanskje føler at de ikke hører til i ett fellesskap.

Ett felles mål

Du undres vel på hvorfor jeg ramser opp dette? Jo, fordi det er så viktig å bli sett og hørt. Alle disse gruppene jeg nevnte innledningsvis har ett felles mål og det er og på best mulig måte mestre å hverdagen. Enkle ting som å stå opp og stelle seg, lage seg måltider og fylle dagene med positivt innhold. Føle seg inkludert, bli sett og hørt på, føle samhold. Er det ikke det alle ønsker?

Men, nå. Hva har dette med Skansen Aktivitet i Ålesund å gjøre? Jo, vi snakker da om Skansen Aktivitet for psykisk helse – mitt og flere sitt viktige støtteapparat for å klare å mestre utfordringer.

Nå håper jeg at politikerne kan gi oss dette lyset slik at Skansen Aktivitet vil bestå.

Dørstokkmila

Det er nemlig ikke lett å snu en hverdag som ser mørk ut til noe positivt når man ikke har noe å gå til, og å tilbringe hverdagen med. Det er ikke alltid medisiner alene hjelper da.

Dørstokkmila kjenner vi alle på av og til, og for personer med psykiske lidelser er steget ofte langt for å søke hjelp. Ja, dere vet at det er mange som tar selvmord i Norge. Personer som gir opp. Personer som ikke når fram i tide, som ikke blir fanget opp i systemet.

En lette for pårørende

Pårørende har også behov for støtte. Det er en lette for pårørende å se at en nær som sliter, endelig blir ivaretatt og får det bedre. Skansen Aktivitet er et slikt sted. Dette tilbudet tilfører aktivitet som får brukerne til å utvikle sin kreativitet på arbeidsrom med god veiledning. Det får brukerne til å komme seg ut i naturen være med på fjellturer og høre på fuglesang. Mørke tanker tar da en pause.

Aktiviteter i hverdagen har også mye å si når arbeidslivet tar en slutt av ulike årsaker. Og jeg hører ofte folk si: Hva skal jeg gjøre nå? Hva skal jeg fylle dagen med? Blir man for eksempel uføretrygdet på ett tidlig stadium i livet er det litt vanskelig når man ikke har ett sted å gå til ett sted hvor man kan finne tilhørighet. Man mister venner og kollegaer i jobb.

Skansen Aktivitet med sine dyktige medhjelpere gjør en fantastisk jobb for å holde «hode over vann» for meg og oss. Vi får oss en positiv hverdag med et samlingssted for likesinnede. Vi får en plass som gjør dagen verdt å stå opp til, selv på de mørkeste dagene.

Gi oss dette lyset

Å fylle dagen med aktivitet er så viktig, tilhørighet, samhold, inkludering, mestring, samarbeid. Jeg får ikke sagt det nok ganger. Og vi vet alle hvordan fysisk og psykisk helse bringes sammen til noe positivt. Den beste medisin for mange. Så jeg vil og har ett ønske om at Skansen lavterskel-tilbud må få bestå, for vi trenger en slik plass å samles når hverdagen ikke alltid er like grei. Også vi med psykiske lidelser trenger å bli hørt og sett.

Både du og jeg har en tyngde i sekken som er vanskelig å kaste fra seg. Tror alle har opplevd det. Og kanskje da må søke støtte ett sted som er godt å være.

Så komme ordene som vanskelig å trøste med når personer har det aller vanskeligst: «Når det ser som mørkest ut, er det alltid lys i den andre siden av tunnelen». Nå håper jeg at politikerne kan gi oss dette lyset slik at Skansen Aktivitet vil bestå.