Leder om sjukehusøkonomi:

«Budsjettsprekkene som aldri ser ut til å ta slutt»

Sprekker På ny må direktør i Helse Møre og Romsdal, Espen Remme, sette i verk tiltak etter en budsjettsprekk i helseforetaket. Arkivfoto: Staale Wattø 

Det er et åpenbart ledelsesansvar å ha kontroll med personalkostnadene

Leder

Igjen kom nyheten om at Helse Møre og Romsdal bruker mer penger enn de har. Det er ikke første gang, og dessverre er vi redd for at det heller ikke blir siste.

Denne gangen er sprekken, eller merforbruket, på drøyt 35 millioner kroner. Det skjedde under sommermånedene juni og juli. På sine nettsider skriver Helse Møre og Romsdal at trenden med økte kostnader knyttet til medikamenter holdt fram i sommermånedene, og i tillegg har kostnadene tilknyttet bemanning blitt langt høgere enn planlagt.


Alle lederne ved de fire sjukehusa i fylket innkalt for å snakke om sparetiltak

Hastemøte om krisetall

Overforbruket av penger i sommer sender sjokkbølger ut blant ansatte i Helse Møre og Romsdal. Etter det Romsdals Budstikke erfarer, er alle ledere ved hvert av de fire sjukehusa innkalt til hastemøte der økonomien er tema.

Helseforetaket varsler nå at de setter i verk en rekke tiltak for å forhindre nye overskridelser. Det opprettes egne innsatsteam som skal følge den økonomiske utviklingen ved hver enkelt klinikk måned for måned.

Økte kostnader tilknyttet medikamentbruk er et problem som sjukehus over hele landet opplever. At helseforetaket burde tatt høyde for det når de utarbeidet budsjettet, kan en i etterpåklokskapen klare lys kritisere ledelsen og styret i foretaket for. Men prisutviklingen på en rekke viktige medisiner er et omfattende problemkompleks som det enkelte helseforetak ikke har særlig mye innflytelse på.

Det vi mener er langt verre er at ledelsen ikke synes å ha kontroll over personalkostnadene. Det er et åpenbart ledelsesansvar å ha, og vi forventer at styret i helseforetaket sier tydelig fra om at de ikke akseptere store overskridelser på det området. Helse Møre og Romsdal står nå overfor store investeringer i nytt sjukehus for Nordmøre og Romsdal. I tillegg blir det nå i valgkampen lovet penger til opprustning av sjukehusa i Ålesund og Volda. Skal helseforetaket makte å gjennomføre disse store og helt nødvendige investeringene, må de ha orden på egen drift. Så langt ser det ikke ut til at det er tilfelle.


Helse Møre og Romsdal:

Spent på nye kutt-tiltak ved sjukehusene

Sjukehusa må spare enda mer. Tillitsvalgt ber om at pasienter og ansatte blir skjerma.

Så kan en vise til at det er behov for mer penger for å klare å gi innbyggerne i fylket det sjukehustilbudet de har krav på. Det er et argument vi har forståelse for, men det fritar ikke ledelsen plikt til å sørge for at det til enhver tid er samsvar mellom de pengene en har til disposisjon og de pengene en bruker for å drifte de fire sjukehusene i fylket.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder