Norge har sterke konkurransefortrinn sammenlignet med andre land når det gjelder marine og maritime næringer. Næringslivet på Nordvestlandet ligger helt i spiss i Norge. En nasjonal satsing bør derfor forankres her.

Tirsdag var Ap-leder Jonas Gahr Støre på snarvisitt i Ålesund for å gi drahjelp til sine lokale partifeller i valgkampen, og besøkte Norsk Maritimt Kompetansesenter og NTNU.

Han mener at dette miljøet bør ha gode sjanser til å få ett av to nye forskningssentre for havrommet, sentre som Arbeiderpartiet vil opprette om de kommer i regjering. For næringslivet og universitetsmiljøet på Sunnmøre bør dette være et mål, helt uavhengig av regjeringsspørsmålet.

Oljenedturen har ført til at deler av den maritime industrien har stampa i motbør de siste åra, mens de marine næringene har seilt i medvind, med høye råstoffpriser og en gunstig kronekurs i ryggen. Men uansett opp- eller nedturer er vår regions framtidige utvikling likevel uløselig knyttet til havet.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Store deler av verdiskapingen i regionen er på ulikt vis knyttet til de maritime og marine næringene, og en rekke bedrifter er verdensledende på sine områder. Det er både historiske, kulturelle og naturgitte forklaringer på dette.

Vi har tunge teknologi- og kunnskapsmiljøer knyttet til disse næringene, bygget i samspillet mellom erfaringsbasert kompetanse og forskning. Dette gir oss et unikt utgangspunkt å bygge videre på, men vi kan ikke innkassere seier eller suksess på gamle bragder.

For næringslivet i et høykostland som Norge er det i tillegg til å sitte på unike naturgitte ressurser, vesentlig å kunne produsere smartere enn andre og være i spissen av den teknologiske utviklinga. Skal vi innta og holde en slik posisjon er det avgjørende at næringsliv og myndigheter løfter sammen.