Rundt 1.800 ved sjukehusene i Helse Midt-Norge, fra Volda i sør til Namsos i nord, demonstrerte mandag mot innføringen av Helseplattformen. Det er ikke hverdagskost med fakkeltog mot et datasystem.

Men markeringen viser et større alvor enn at nok et offentlig IT-prosjekt har sporet av. Nå er ansattes tillit til systemet mer enn tynnslitt.

Det er det god grunn til. Ett år er gått siden det nye journalsystemet ble tatt i bruk ved St. Olavs hospital. Fortsatt utgjør det en fare for pasientsikkerheten og er til skade for de ansattes arbeidsmiljø.

Alarmen gikk alt da Helseplattformen valgte leverandør. Under navnet «Sundhedsplatformen», levert av amerikanske Epic Systems, hadde danske helseregioner slitt med slike problemer i flere år.

Alarmen ble oversett. Trua på at det skulle gå langt bedre her, var sterk. Etter planen skulle St. Olavs hospital være i normaldrift etter fire uker.

Slik gikk det ikke.

Alarmklokkene ringer fortsatt til tross for ett år med feilrettinger og skadebegrensning. Både pasienter og ansatte blir rammet. Nylig meldte ti klinikker ved sjukehuset om «rødt nivå», altså høy risiko for pasientsikkerheten.

Det skyldes gjenstående tekniske mangler, men også dårlig brukervennlighet som øker faren for feil. I tillegg setter de store økonomiske overskridelsene andre investeringer i bedre pasientbehandling på vent.

Pilotprosjektet flyr ikke trygt.

Systemet truer nå helsetjenestenes viktigste ressurs, de ansatte. For dem har dette vært ett år med merarbeid og frustrasjoner. Sjukehuset bruker i dag mer personellressurser enn før, men får mindre igjen til pasientbehandling.

Ansatte er fortvilte og motløse.

Under markeringa i Ålesund mandag ble det sagt at innføring av Helseplattformen kan føre til at noen vil si opp. Det er dessverre ikke tomme trusler. St. Olavs hospital sliter alt med rekrutteringsproblemer som følge av problemene med Helseplattformen.

Etter planen skal Helseplattformen «go live», som det heter i de kretser, i Helse Møre og Romsdal i slutten av april neste år. Det er ikke lenge til. Slik status er nå, er det vanskelig å se for seg at det vil gå smertefritt. Både de tekniske utfordringene og tillitsproblemene er et alvorlig hinder for det.

Enkelte ber nå om at Helseplattformen blir skrotet.

En slik beslutning er ikke sannsynlig. Prestisje er en ting. I tillegg kommer de store økonomiske ressursene som er brukt, både i Helseplattformen og i St. Olavs hospital. Klarer ikke Helseplattformen å levere som forutsatt snarest, må videre utrulling utsettes.

Av hensyn til ansatte og pasientsikkerheten.