Helseplattformen kommer til å ødelegge helsevesenet i vår del av Norge, men hva kan en gjøre?

Hvor mye ansvar har en som et lite hjul i maskinen?

Helt konkret – er det riktig å være med på å implementere Helseplattformen, når en kan la være?

Og hvilke konsekvenser har dette for meg som kommunelege i Ålesund?

Rent moralsk sett har en et ansvar for et foretak en er helt frivillig en del av. En har altså litt ansvar som et lite hjul i maskinen.

Innføring av Helseplattformen på sykehusene blir begrunnet med at de kommunale helsetjenestene benytter den, og jeg er en del av den kommunale helsetjenesten.

Selv om jeg offentlig har talt mot innføring av Helseplattformen, så har jeg aldri vegret meg å bruke den. Dermed er jeg medansvarlig for implementering av Helseplattformen, bare litt, som jeg velger å tro, men medansvarlig.

Jeg vil ikke være medansvarlig for ødeleggelsen av vårt helsevesen og avslutter derfor alt arbeid som innebærer bruk av Helseplattformen. Dette gjelder konkret arbeidet som helsestasjonslege og sykehjemslege i Ålesund. Denne delen av mitt arbeidsforhold har jeg sagt opp.