Frank Sve skal få mene hva han vil, men hans mange feilaktige påstander om at ferge gir bedre effekt enn Møreaksen kan ikke stå uimotsagt.

I desember 2018 bestemte Vegdirektoratet seg på eget initiativ for å utrede om et bedret fergetilbud kan gi samme effekt som Fergefri E39. Nylig ble resultater fra denne utredningen presentert.

Resultatene er veldig tydelige: Uansett hvor godt fergetilbudet blir, vil det ikke komme i nærheten av å gi samme effekt som for eksempel Hafast, Møreaksen og Halsafjorden. Dette gjelder til og med om man øker til fergeavganger hvert 5. minutt hele døgnet.

Det bidrar til å svekke mulighetene for bygging av Hafast, Møreaksen og Halsafjordsambandet, noe som også vil svekke muligheten for å styrke regionen vår.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

foto
Nasjonalt er det dessverre enkelte krefter som kjemper mot fergefrie løsninger på E39. De vil heller investere i prosjekter og utvikling andre steder i landet. Derfor er det svært positivt når det kommer utredninger som viser hvorfor det er bra å investere i fergefrie fjordkryssinger, mener Harald Espeland. Foto: Bjørn Brunvoll, Romsdals Budstikke