Forsking viser at å vere i fysisk aktivitet er bra for helsa. Fysisk aktivitet kan hjelpe med å førebyggje sjukdomar. Dei som er fysisk aktiv kan leve lengre og kjem til å ha eit betre helseliv enn dei som er fysisk inaktiv. Forsking viser også at man bør vere minst éin time om dagen i aktivitet. Ein god del av barn og unge slit med overvekt. Trur dokke ikkje det kan endrast ved at man kan skaffe seg aktivitetar som ungane likar i nærleiken?

Det er ikkje alle som likar fotball.

Det at man kan ha ein annan sport enn fotball i nærleiken av seg, kan hjelpe barn og unge med å vere meir i aktivitet. Det er ikkje alle som likar fotball, så eg syns at det blir litt dumt å berre ha ei fotballbane på Eidet.

Det å ha tilgang på fleire aktivitetar kan ha ein positiv endring, for då kan man utforske kva sportar som finst kanskje man fin ein sport man faktisk likar. Barn og unge flest brukar å vere i aktivitet med vennane sine, men det er forstått ein god del som sitt inne. Da man får fleire sportar i nærleiken blir man meir sosial også.

Det kan vere folk som har lyst å bli god i ein sport, men kan ikkje bli god fordi dei har ikkje tilgang til å kunne trene. Det å ville bli god i noko er viktig for ein person. Det å prøve å bli god gjer sånn at ein person får meir motivasjon til å jobbe hardare. Når man er motivert til å ville jobbe for noko betyr at, da vil dei gjer alt dei kan for å bli god.

Eg håper at vi kan få ein basketballbane på Eidet, men kva tenker dokke? Burde vi ha ein basketballbane eller ikkje?