Kommentar til Gunvor Aannø sitt leserinnlegg i Sunnmørsposten den 20.11.23.

I et leserinnlegg i Sunnmørsposten 20. november skriver Gunvor Aannø:

«Det er ikkje ofte vi er så heldige å få ei veldig stor gåve. Sula kommune har fått tilbod om nettopp det. Ei utruleg stor gåve, utan krav om sjølv å bidra»

Aannø er tidligere lokalpolitiker i Sula, og var blant annet ordfører i kommunen i perioden 1995 – 1999, og representerte da partiet Høyre. Med andre ord en person som skulle kjenne godt til hvordan politikken fungerer.

Den «gode gaven» hun nevner er at Flakk Gruppen ønsker å bygge en gondol på Sula. Aannø skriver at de som protesterer mot planene er i sin fulle rett, men påtar seg et stort ansvar. Videre skriver Aannø at hun ikke har lest høringene, men er helt klar på at gondol er redningen for Sula.

Et minstemål for i det hele tatt å uttale seg, er å ha satt seg inn i saken, og lest høringene som er kommet inn. Hadde hun gjort det, så hadde hun fått med seg følgende at Høyesterett har avsagt en dom i forbindelse med gondolutbyggingen på Voss. Konklusjonen der var at krenking av den private eiendomsretten har funnet sted.

På Voss måtte utbygger ut med kompensasjon til de berørte. På Sula har det ikke blitt bygget noen gondol enda, men Aannø mener at krenking av privat eiendomsrett tydeligvis ikke er noe hinder …

Ved et eventuelt ja fra kommunestyret i Sula, så må kommunen bryte med det som er offisiell norsk politikk i klima og miljøspørsmål. Ingen ting tyder på at kravene til bevaring av natur og miljø blir mindre i tiden fremover.

Ved et eventuelt ja fra kommunestyret i Sula, så må kommunen mest sannsynlig ekspropriere eiendommer. De må med andre ord «kaste ut» egne innbyggere fra sine eiendommer, til fordel for en privat utbygger. Her må en ikke bli overrasket om rettssakene kommer til å stå i kø, siste stopp kan fort være menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

Aannø skriver at «Statsforvalteren og fylkeskommunen berre leiter etter negative innspel. Det er jobben deira. Men dei er berre høyringsinstansar.»

Min oppfatning av disse institusjonene er at de skal se etter at lover og regler blir overholdt. Det å kalle dei for berre høyringsinstansar som leiter etter negative innspel, er useriøst av Aannø.

Slik gondolsaken står i dag, med motsigelser fra Statsforvalteren, kan ikke Sula kommune fatte et lovlig vedtak i gondolsaken.

Min oppfatning av denne saken er at det allerede er svært mange på Sula som har blitt påført store lidelser. Folk protesterer mot nedbygging av natur og mot krenking av privat eiendomsrett. Folk vil ha tilbake hverdagslivene sine. De aller fleste er positive til utvikling, men ikke for enhver pris. Prisen for gondol på Sulafjellet er altfor høy.