Jeg viser til kronikken fra Geir Helge Johnsen fra firmaet Rådgivende Biologer AS i Sunnmørsposten, hvor han med mange tall prøver å bevise at det store utslippet fra Hofseth International sitt planlagte anlegg i Raudbergvika ikke har noen betydning i et større perspektiv.

Nei, utslippet fra min bil har heller ikke noe betydning i et større perspektiv. Men vi må nettopp se på utslippet fra Raudbergvika i et større perspektiv!

Som Geir Helge Johnsen en gang skrev: «Virkningen er summen av alle de små dryppene. Skal man tillatte etablering av oppdrettsanlegget fordi man bare forurenser litt, fordi man bare ødelegger litt? Hvilke presedenser skaper etableringen av oppdrettsanlegget? Åpner dette for flere anlegg i Vestlandsk fjordlandskap?»

Rådgivende Biologer AS er en del av Åkerblå, som ble kjøpt av DNV. Åkerblå er ledende innen kunnskapsbasert havhelse, og bidrar til en bærekraftig oppdrettsnæring, skriver Åkerblå på sin hjemmeside. Åkerblå er leverandør og bidragsyter inn i flere prosjekter, og gjennomfører prosjekter på vegne av kunder og andre instanser.

Det er bedriftene i oppdrettsnæringen (jeg antar at det er i dette tilfellet Hofseth International eller et av de mange andre selskaper fra Hofseth) som betaler Rådgivende Biologer AS for oppdraget.

Jeg ser for eksempel at Rådgivende Biologer AS er samarbeidspartner i Hardanger Fishfarm. Jeg tviler ikke på alle de tallene Rådgivende Biologer AS presenterer ut fra deres forskning i oppdrag fra oppdrettsbedrifter, men kan vi også få tilgang til uavhengig forskning som ikke er finansiert av bedrifter i oppdrettsnæringen?

Jeg er enig med Statsforvalteren sine konklusjoner, «at prosjektet er i for stor konflikt med verdsarven Vestlandsk fjordlandskap og at planene gir også ein for stor usikkerheit for langtidsverknader for økosystemet i Storfjorden».

Anlegget i Raudbergvika vil gi negative ringvirkninger for flere av delverdiene for verdensarvområdet, som for eksempel geologi, marint naturmangfold og landskap. Dette er også i tråd med UNESCO sin foreløpige vurdering av prosjektet.