Hva betyr egentlig å være bærekraftig? Jeg kommer med dette forslaget: At noe eller noen kan bestå og utvikle seg videre ved egen hjelp. Det vil si å klare seg selv uten at staten tar av folkets penger (= skatter og avgifter), eller at staten trykker opp stadig mer penger.

Når ble det bærekraftig å fange opp plantenæringen CO₂ og transportere den for å lagre den i store «hull» under jorden? Dette krever store mengder med energi og penger.

Når ble det bærekraftig å betale hundrevis av «eksperter» til å produsere påstander som stortingspolitikerne (med få unntak) vil høre? Mens uavhengige, vitenskapsbaserte forskere blir av mainstream-media blir stemplet som «konspiratører»!

Når ble det bærekraftig å bygge vindturbiner som bare produserer strøm 30–40 % av tiden? Derfor krever all vindkraft et backup-anlegg (vann, kull, gass eller atomkraft) som kobles på i samme øyeblikk det blåser for lite! Altså dobbelt så mange anlegg, dobbelt så mange kabler, naturødeleggelser … Og strømprisen og nettprisen: bærekraftig for deg og meg og arbeidsplassene?

Når ble det fornybart og bærekraftig å lage vindturbiner som i virkeligheten er kompliserte fabrikker; inneholdende plast (som avgir mikroplast), giftstoffer, olje og tungmetaller. Mange råvarer kommer helt fra gruver i Kina og Afrika.

Vinden er fornybar; ikke turbinene som trenger vedlikehold og har begrenset levetid. Hvem skal ta seg av alt det ikke-resirkulerbare avfallet? (regningen kommer til deg og meg).

Når ble vindkraften økonomisk bærekraftig?

Hele prosessen fra planlegging til demontering og avfallshåndtering er subsidiert med store, ukontrollerbare pengesummer. Penger som med hell kunne vært brukt til medmennesker i nød «ute og hjemme». Og kanskje til ENØK?

Pengene som i stedet havner i konsesjonseiernes og turbinprodusentenes lommer. Over 70 % er utenlandske, mange med konti i skatteparadiser. Her er det begrepet «Det Grønne Skifte» virkelig har sin berettigelse: De grønne pengene skifter eiere; fra det arbeidende, skattebetalende folket og over til den globalistiske eliten, hvor stadig flere, også nordmenn henger seg på.

Fornybar? Ja, vinden kommer stadig tilbake, men vi må ikke la vindkraftanleggene ødelegge naturen til lands og til havs!

Vannkraften vil kunne fungere meget godt med oppgraderte turbiner og skatteregler! Så må også atomkraften få slippe til! Lokale solpaneler på tak, vil nok bli mer og mer vanlig. Ja, hvem vet? For å vite den beste bærekraftige, naturgrønne vei fremover, må forskning og utvikling være gjort uten påholden penn fra EU, WEF, FN, WHO eller lav IQ (våre politikere)!

La forskere og folket få tenke fritt! Så kan vi velge våre politikere som vil ta vare på både vår planet og vi som bor der!