Dette skjer helt uten kritiske spørsmål til det som fremlegges.

Når en får en slik anledning til å fremlegge sitt budskap, er det viktig at det som sies / kommer på trykk er noe som en kan stå inne for. For leserne er det viktig at «negativ informasjon» ikke holdes tilbake, for det gir bare grunnlag for flere diskusjoner i media.

Et tema som Flakk & Devold ikke snakker om er sikkerheten til de som skal benytte banen. I første høringsrunde (10.02.2023) leverte Ålesund Brannvesen et skriv som stilte en del kritiske problemstillinger som de hadde rundt banen / toppstasjonen. Her er noen tema som ble nevnt:

  • Publikum har store forventninger til at brannvesenets innsats ved brann og redningshendelser.

  • ROS-analyse for skogbranner er feil / mangelfull. (Her foreligger kun grovanalyse fra 2013.)

  • Aktuelle punkt som må avklares nærmere er for eksempel tilgang på slokkevann, tilkomst for innsatspersonell og brannvesenets utstyr/mulighet for innsats.

Den 27.06.2023 hadde utbygger ved Nordplan et møte med planutvalget i Sula kommune. Her ble det presentert endringer i gondolplanene, som følge av første høringsrunde. Nordplan kunne da fortelle at anleggsveien fra mellomstasjonen til toppstasjonen var lagt om, og skulle følge gondoltraseen. Veien skulle fjernes etter at anleggsperioden var over. Resultatet av disse endringene var at fotavtrykket på fjellet ville bli mindre, og dermed mer spiselig for de som hadde innsigelser mot prosjektet.

Tema som omhandler brann og redning er ikke blitt viet så mye oppmerksomhet i media. Her står altså brannvesenets ønske om å komme raskt fram i kontrast med at Flakk Gruppen sier at de skal fjerne anleggsveien.

Min påstand er at det viktigste var å få godkjenning for å bygge anlegget. Når denne godkjenningen var på plass, og byggingen var godt i gang, så ville det passet med problemstillingen om tilgang for brann og redningspersonell. Da hadde nok anleggsveien blitt værende som den var.

Her hadde det vært kjekt å få ett oppklarende svar fra Flakk Gruppen.