Faglige råd er en rikholdig buffé – det er bare å forsyne seg!

Den respekterte vegdirektøren for Statens vegvesen fra 2007 til han døde i 2019, Terje Moe Gustavsen, var veldig klar på at dersom alternative løsninger til akseptabelt kostnadsnivå finnes – da bygger man ikke undersjøiske tunneler.

En fagmann med faglige råd.

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har også faglige råd. Ingen kan bestride kompetansen til sjåførene, lastebileierne og forbundet som i samspill har både HMS for sjåførene, slitasje på kjøretøy og drivstofforbruk som viktige parametre. De burde sitte på første rad ved sentrale møter om viktige vegprosjekt.

Statens vegvesen Midt (SVVM) har støttet Møreaksen sin undersjøiske tunnel – 15 km lang og ca. 340 meter dyp i et aktivt jordskjelvområde. Store beløp er brukt til avklaringer, men om bevegelse/endringer i havbunnen er målt, vet jeg ikke. Faglige råd friskmelder imidlertid tunnelen, og hevder den blir blant verdens sikreste.

Samme etat vurderer den undersjøiske Borgundfjordtunnelen mellom Sula og Ålesund som uegnet. Lengden er ca. 1/5 av Tautratunnelen, langt grunnere og viktig – trafikantene vil kunne velge mellom tunnelen eller dagens alternativ – Vegsundbrua.

Spredning av trafikken og avlastning av flere flaskehalser, beredskap/redning, og besparelsen i reiselengde/tid gir store gevinster og muligheter for smarte løsninger.

Listen med argument som økonomi, kollektiv transport og miljø er lang, når dagens 30 km mellom Langevåg og Ålesund sentrum kan bli ca. 10 km!

For Møreaksen snakkes krevende forhold ned, og Tautratunnelen blir til verdens sikreste tunnel med henvisning til faglige råd. Kronargumentet med bo- og arbeidsmarked har riktignok fått noen kilevinker, som eksempelvis Kristin Sørheim sin uttalelse om liten betydning for nevnte.

Ifølge den store undersøkelsen utført av Norstat nylig med 4002 svar fra samtlige kommuner i fylket, ønsker kun 23 % Møreaksen. Befolkningen vet ikke sitt eget beste ifølge de faglige rådene, som også evner å problematisere mest mulig knyttet til folkets førstevalg, oversjøiske Romsdalsaksen.

Selektiv utvelgelse av faglige råd kan gi feil beslutningsgrunnlag og resultat. Mitt faglige råd ved høstens stortingsvalg for dem som ønsker Romsdalsaksen eller fortsatt ferge, er å stemme på parti som er mot Møreaksen. Stortinget påvirkes lite, men vi kan påvirke Mørebenken i stor grad.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!