Dette er en diskriminerende holdning til sykdom som ikke hører hjemme i vårt velferdssamfunn.

Se for deg at du er uføretrygdet og livet stort sett går greit. Økonomien går mer eller mindre rundt, og du klarer akkurat å holde utgiftene unna. Så blir du kanskje rammet av kreft, får et infarkt eller sliter med hodeskader etter et trafikkuhell. Hva skjer videre? Du blir behandlet og har muligens et langvarig opphold på sykehus eller rehabiliteringsinstitusjon. Du er ennå uføretrygdet, men kan fortsatt betale de samme løpende utgiftene og kan fortsatt kjøpe deg de helt nødvendige tingene i livet.

Se for deg at du som uføretrygdet får en psykisk lidelse. Du er så syk at du blir lagt inn over lang tid. Etter tre måneder blir plutselig uføretrygden din redusert med 86 prosent. Dette skjer med mange uføretrygdede i dag. Folketrygdloven sier nemlig at man skal sitte igjen med 14 prosent eller minimum 45 prosent av grunnbeløpet. Det tilsvarer 4180 kroner i måneden. Sannsynligvis må du si opp leiligheten du leier, i tillegg til å unngå alle kostnader som ikke er tvingende nødvendige, som telefon og klær eller eventuelt røyk og kafébesøk.

I et rundskriv fra Nav står det at man kan få trygden uten reduksjon, hvis man har en bolig, og har avtalt med institusjonen at man skal betale en del av boutgiftene selv. Det krever at «institusjonen har påtatt seg å organisere trening for å øve opp evnen til å leve et mer selvstendig liv, som å bo i egen bolig og å dekke utgiftene sine selv». Det er også ganske detaljerte krav til hva avtalen med institusjonen skal inneholde. Avsløringer i magasinet Psykisk helse viser at dette ikke går automatisk. Det er hjerteskjærende å lese om hvordan Per-Arne (42) sin tvangsinnleggelse har medført en knekjørt økonomi der han når står i gjeld til venner og har måttet si opp leiligheten sin.

Regelen om tvangstrekk gjelder for personer i fengsel og psykisk syke uavhengig av om de er frivillig innlagt eller tvangsinnlagt. For over ett år siden vedtok Stortinget å utrede ulikheten mellom psykisk syke og fysisk syke, der psykisk syke trekkes i ytelser fra Nav om de er innlagt mer enn tre måneder. Ett av argumentene var å gjøre praksisen lik. I dag er det mange psykisk syke som velger å takke nei til behandling fordi de ikke har råd til trygdetrekken. Vel, de har et valg. Om du er tvangsinnlagt, da kan du ikke engang nekte behandlingen, men må altså ta den imot og attpåtil betale for den. Psykisk helsevern har mange forbedringspunkter. Her er ett av dem som det haster å få orden på. Vi kan ikke ha det sånn at somatisk sykdom er et samfunnsproblem og at psykisk lidelse medfører utgifter kun du selv må ta ansvar for.