Egil Eidskrem har i et par leserinnlegg reflektert over rettferdige bompenger rundt Moa. Min oppsummering av innleggene:

  • Det er kun folk fra øst som betaler. Sitat: «Legge hele børa på de som er bosatt i øst». Det står derimot lenger nede i teksten at også de fra vest blir fanga opp i bommene dersom de faktisk skal bruke veien til Moa. Så der er heldigvis mesteparten av urettferdigheten eliminert.

  • Alle som kommer fra vest bør også betale. Sitat: «Lettere å akseptere ekstra kostnader når man vet at alle bidrar». Bare for å visualisere: skal du kjøre fra leiligheta di i Løvenvoldgata til jobb på Kiwi i Skarbøvika, så bør du også betale for veien til Moa.

Eidskrem syns også det er urettferdig at de som bor på Hessa, og antakelig også de som bor i nordre bydel, kommer til å få råd til ny bil dersom de slipper å betale for Lerstadveien. De kunne heller bidratt med 50 millioner kroner ved å betale for veien selv om de ikke skal bruke den.

I løpet av skriveprosessen ser det ut som frustrasjonen legger seg litt. Det blir moderert til at folk fra Giske og bydel Ellingsøy til nød kan kjøre bomfritt til «gamle» sentrum, da de i sin tid betalte nok bompenger på Ålesundstunnelene. Det står også litt om at man i øst måtte betale på den nye Skodjebrua etter den var bygget, og dermed har de òg betalt sin skjerv bompenger. Jeg husker det godt, vi som kom nordfra var med på dette, så da gjelder det sikkert oss også. Vi betalte til og med for oppussing av Skodje sentrum, selv om vi ikke skulle dit! For å få unna alle pengene måtte man i tillegg bygge en ikke-planlagt tunnel …

Bompenger og brukerfinansiering betyr jo at de som bruker anlegget skal være med på finansieringen. Bomringen rundt Lerstadveien er helt etter det prinsippet. Skal du ikke bruke veien, betaler du ikke. Rettferdig, ifølge mange.

Så mer om bydelen og områdene i nord: Haram fastland og Nordøyane. På Nordøyane har man drevet med brukerfinansiering i over 100 år. Først med ferjer, nå med tunneler og bruer. Tenk om de som kjører mellom Søvika og Brattvågen blir med å betale den nye Nordøyvegen … Nå kjører de rett forbi bommen på Skjelten uten å betale ei krone! Hadde det ikke vært rettferdig at de også var med på spleiselaget?

Med bombrikke og fossil passasjerbil er det et årlig makstak på 66240 kr for kryssing av Lepsøybrua. Hva om vi bruker samme rettferdighetsprinsipp på Nordøyvegen som Eidskrem ønsker på Moa – la også bilistene som kjører forbi Lepsøybrua ved Skjelten betale bompenger til Nordøyvegen! Da får vi den fine utjevningseffekten som Eidskrem etterlyser. Siden månedlig makstak er ca. 4,5 ganger høyere her enn på Lerstadveien, kan vi som ligning erstatte Eidskrem sin nye bil med nytt hus. Slik sikrer vi at søvikinger og brattvågere ikke får råd til dyrere hus enn oss som ofte krysser selve brua. Vive la justice!