I en kronikk i Sunnmørsposten 13.01.2018 deler samferdselspolitiker Frank Sve sin bekymring over de enorme kostnadsestimatene som knyttes til delelementer i «Utbedret og ferjefri E39»-prosjektet. I tillegg bruker Frank Sve sin kronikk til å fremsnakke alternativ K2 over Ørskogfjellet som den fremtidige landtraseen for E39 mellom Vik i Vestnes og Digernesskiftet i Skodje.

Frank Sve har helt rett i at alle involverte må ha magemål når det gjelder kostnadssiden på prosjektet «Utbedret og ferjefri E39». Blir kostnadsestimatene for store, så er faren for at delprosjektene ikke får gjennomslag i Stortinget.

Frank Sve har også helt rett i at fjordkryssingene bør prioriteres først, deretter vegsystemet på land.

Om Frank Sve har rett i valg av K2 over Ørskogfjellet, vil jeg ikke kommentere nærmere her, bare vise til at det er fordeler og ulemper ved både K2 og K3. Ved siden av de rent faglige elementene som kjøretid, kostnader, natur og miljø, regional utvikling m.m., er det viktig å få valgt et alternativ med stor regional støtte. I en fersk uttalelse fra 10 ordførere i kommuner som blir berørt av E39 fra Molde til Ålesund står å lese følgende (utdrag): «Når det gjelder valg av trasé Digernes-Vik, er ordførerne enige om at det må stå mellom alternativene K2.1. B og K3.1. B … … I første omgang med 2/3-feltsveg med 80/90 km/t.»

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Styret i Hareid Fastlandsamband A/S vil i sitt styremøte 8. februar 2018 behandle saka og gi en uttalelse.

Hareid Fastlandsamband AS sitter derimot ikke «pikkande stille i båten», som Frank Sve uttrykker det. Vi gjentar derimot så ofte vi kan:

1. Fjordkryssingene må prioriteres.

2. Bruk bestående infrastruktur mellom fjordkryssingene i størst mulig grad. Her er Eiksundsambandet et godt eksempel.

3. Fagmyndighetene og politikerne må ha magemål når det gjelder «Ferjefri E39». Det er viktig å kritisk vurdere behov for 4-felts vs. 2-feltsveger, og behov for dimensjonerende hastighet på 110 km/t.

Vi har understreket at mest sannsynlig er det fornuftig å planlegge 4-felt og 110 km/t, og bygge ut når fornuften tilsier det. Skal vi nå felles målsetting om at de tre fjordkryssingene på E39 i Møre og Romsdal skal realiseres, har ingen har tid til å «sitte pikkande stille i båten». Og NTP er klokkeklar når det gjelder Møre og Romsdal; Møreaksen først, Hafast deretter og så Halsafjordsambandet.

Kjell Sandli Daglig leder, Hareid Fastlandsamband AS

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.