Nå er det den manglende faste forbindelsen som avgjør – det har regjeringen vedtatt. Dersom valgresultatet ved stortingsvalget i 2025 blir som diverse galluper viser nå, så blir godet kortvarig.

Ferjestrekningene er en nødvendig del av vegnettet, og de aller fleste i kongeriket ville nok være enig om spørsmålet ble formidlet på en god måte med en tilhørende ørliten tenkepause. Faren for at enigheten svekkes dersom neste spørsmål er om slike ferjesamband skal være gratis er imidlertid stor.

De sju første sambandene som ble helt gratis, fikk fra 16. august 2023 følge av Aukra – Hollingsholmen, Brattvåg-Dryna, Edøya-Sandvika og Solholmen-Mordalsvågen.

Derved er det for passasjerene 11 gratis ferjesamband i Møre og Romsdal, mens for øvrige samband halveres prisen avhengig av brikke/avtale.

I hvilken grad et regjeringsskifte i 2025 vil innvirke på billettprisene er like uvisst som om dagens regjering vil fortsette trenden med prisreduksjoner for ferjeturer. Posisjonen og en sprikende opposisjon har i denne saken svært ulike syn.

Nordøyvegen ble vedtatt med 26 mot 21 stemmer i fylkestinget, der 2–3 politikere fra Ålesund og en fra Smøla ble tungen på vektskåla. Med 3 færre ja-stemmer ville resultatet blitt 23–24 og ingen veg. En interessant refleksjon er om resultatet ville blitt endret dersom politikerne ved avstemmingen var kjent med snarlig gratis ferje til Nordøyane. Er ikke det trolig?

Uvissheten om fremtidige priser for ferjeturer kan nok påvirke både politikernes og folkets iver for prosjekt som f.eks. fastlandsforbindelse til øyene på søre Sunnmøre – dvs. Kvamsøy og Voksa/Sandsøya. Det samme gjelder for den langt mer kjente Møreaksen, der øyene vest for Molde merkelig nok er planlagt som del av ny E39. På Nordmøre kan fast forbindelse for Smøla være et relevant eksempel.

Lokalvalget nærmer seg, og det vil vi merke for fullt når innspurten av valgkampen braker løs etter sommerferien. Antall representanter i de ulike partiene/listene på fylkestinget vil trolig sprike stort i forhold til dagens status, og store endringer kan det også bli i kommunene. Det nye partiet INP (Industri- og Næringspartiet), FRP og H kan avgjøre mye, men størst usikkerhet er nok knyttet til om Arbeiderpartiet og Senterpartiet makter å snu den negative trenden.