At det var sistnevnte som «økte lydstyrken» nå i disse valgkamptider, unnlater selvsagt Leite å merke seg. To saker tok jeg opp i nevnte svar til Øvstebø: Den vanvittige pengebruken i Kvasnes-prosjektet, som ingen i dag ser sluttsummen på. Annet enn at det er snakk om milliarder, uvisst antall milliarder, som privatpersoner og bedrifter i Ålesund kan vente seg regningen på sendt rett hjem i postkassene de kommende årene. Uten at dagens posisjonen sine talsmenn, her inkludert både Leite og Øvstebø, tydeligvis tynges av denne økonomiske belastningen.

Den andre saken gjelder forhold knyttet til det som planlegges av ny bussterminal i Keiser Wilhelmsgate, som både buss-selskap og sjåfører advarer, for ikke å si protesterer høylytt mot. Men selv om disse meget alvorlige og skriftlige advarslene kom i februar 2022 og februar 2023, så hadde ikke Øvstebø, lederen av styringsgruppa, fått med seg innholdet før nå i sommer.

At disse to store, viktige og ikke minst kostbare prosjektene krever både høylytt oppmerksomhet og tydelig påtale nå foran valget, har falt noen tungt for brystet. Ikke overraskende! Når dette svarinnlegget skrives, har LO-leder og sentralstyremedlem i Leites Arbeiderparti, Peggy Hessen Følsvik, nettopp vært på Dagsrevyen og forsvart en langt sterkere ordbruk enn min. Hun mente selv å være innenfor et anstendig politisk ordskifte, men det skal være høyt under taket. Men klar tale og ubyråkratiske begrep er kanskje bare tillatt for framstående partivenner av Leite?

PS! Direkte til Tore Johan Øvstebø vil jeg si beklager for tonen mitt svarinnlegg til ham fikk. Selv om hans utgangspunkt også var krassere enn normalt, så burde jeg i «kampens hete» latt innlegget ligge over natta før jeg sendte det. Men essensen står fast – at han i mine øyne har stått i spissen for et særdeles dårlig stykke politisk arbeid, både knyttet til Kvasneset og bussterminalen. To forhold som vil koste Ålesunds befolkning og næringsliv vanvittig mye.