Selvsagt er gode IT-løsninger viktige i helsevesenet. Jeg er derimot sterkt i tvil om IT-løsninger og velferdsteknologi kan eller bør få den plass i eldreomsorgen (eller «eldretsunamien» som mange ynder å kalle det) som mange mener.

Hvem skal ha nytte av IT-teknologien som verktøy? Personalet inklusiv medisinsk ansvarlig? Sjukeheimsadministrasjonen? Budsjettansvarlig? Den politiske ledelsen? Selgerne og produsentene av it-teknologi?

Hvor er pasienten i dette scenarioet. Nummer 6 eller …?

Ja, innføring av IT-teknologi er kostbart. Men god behandling av eldre er kostbart både med eller uten IT-teknologi. Kanskje var økonomien også en faktor i nedleggelsen av alderspsykiatrisk døgnpost Ålesund sjukehus i 2020? Det er nærliggende å tenke på dårlig DRG-honorering som årsak. Midt opp i dette har vi nå også nedlegging av eldreombudet.

Demenssykdom er kanskje den vanskeligste delen av det kliniske bildet hos den eldre pasienten. Jeg vil vise til den viktige og gode kronikken av Odd-Roe Skogen i Sunnmørsposten 10. juli 2023. Sitat: «Ein må skjøna problemet før det kan løysast» og: «For det andre inneber samhandling om desse pasientane langt meir enn tvangsmedisinering».

Samtale, trygghet, empati, samt en god klinisk undersøkelse, er den viktigste tilnærmingen til den syke, særlig den gamle syke. Gjerne sammen med nære pårørende. Lenge før man tyr til medisinering og mere avanserte kostbare undersøkelser som MR, CT … som har tatt sterkt overhånd de siste årene.

Jeg snakker ut fra mer enn 50 års arbeid i klinisk medisin.