På kommende kommunestyre, 21. mars, skal det behandles ny forskrift om «opningstider for serverings-, sals- og skjenkestader, og sals- og skjenketider for alkoholhaldig drikk, Ålesund kommune, Møre og Romsdal.»

KrF sin alkoholpolitikk er nok kjent for de fleste, men dette handler om mer enn bare privat alkoholkonsum. Nå handler det om at politikere med styringsmakt, legger til rette for økt ressursbruk hos politi, helsevesen og kommunale tjeneste i kommunen vår.

Livsviktige ressurser som allerede er under et stort press. Vi merker oss at det er stemmer som prøver å melde sin bekymring for en slik økende ressursbruk som posisjonen foreslår. Både politiet, utelivsbransjen og kommunedirektøren, peker på de samme utfordringene som KrF.

Kommunedirektøren har kommet med en rekke argumenter som forteller oss hvorfor skjenketider ikke bør utvides. Det nevnes blant annet at:

«Utvida sals- og skjenketider kan føre til auka forbruk, og konsekvenser for folkehelse, tryggleik og trivsel. Konsekvenser av ei slik utviding kan medføre mer utelivsvald, mer alkoholskader, tredjepartsskader, og større ressursbruk for politiet. Det som i ene enden er et kostnadsfritt tiltak, kan i andre enden medføre store kostnader som enkeltmenneske og samfunn med helsevesenet, arbeidslivet og andre sektorer må bære.»

I tillegg til at kommunedirektøren mottar støtte for dette, både hos KrF, politi og utelivsbransjen selv, så ble saken også omtalt i Sunnmørsposten i artikkelen «Vil utvide skjenketiden – møter kraftig motbør», 29. september 2023.

Som kommunedirektør så tydelig poengter, er dette et tilsynelatende «gratis tiltak» som vil koste oss flesk fremover. Det var både med grundige vurderinger og en klar styringstanke, at kommunestyret for noen år tilbake vedtok å redusere skjenketidene med en time. Et valg som har vist seg å være et vellykket tiltak, om man vil tro politiet og utelivsbransjen sine egne erfaringer og uttalelser.

KrF ser sin plikt til å fremme en forsvarlig bruk av skattepenger, i form av en klok ressursbruk av helsevesen, politi og kommunale tjenester – og stemmer derfor imot utviding av skjenketiden.

Å gå for utviding av skjenketiden, vil kort fortalt handle om sløsing av dine skattepenger!