Hofseth International har ambisiøse planer og sier at de vil skape verdens reneste oppdrettsanlegg i Raudbergvika, World Heritage Salmon.

Hvis planene blir realisert blir World Heritage Salmon (villedende navn spør du meg) verdens tredje største landbaserte oppdrettsanlegg uten lakselus og rømming. Men med et nitrogenutslipp i fjorden som tilsvarer utslipp av en millioner mennesker, i tillegg til et uttak av masser som er nesten 17 ganger større en den nye Indreeidstunnelen på 4,9 km, sier Riksantikvaren i en artikkel i Sunnmørsposten 19. mars.

Utslippet kan ha store konsekvenser for et stort område, også langt utenfor Verdensarvområdet og fylket. Så etter min vurdering kan vi ikke overlate en eventuell godkjenning planene til kommunen og fylkeskommunen.

De fleste politikere i både Fjord kommune og fylkeskommunen er for realisering av Hofseth International sine planer, siden de bidrar til verdiskapning og arbeidsplasser. Etter å ha lest mange artikler og innlegg om planene ser jeg ikke hva slags verdiskapning man snakker om, og hvem som tjener mest med disse planene. Det er vel Hofseth International.

Med dagens kunnskap om eventuelle miljøkonsekvenser, basert på uavhengig internasjonal forskning som ikke er finansiert av kommersielle oppdragsgivere, ser det ut at verdiødeleggelsen er større enn verdiskapningen. Det er ikke bare natur og miljø som blir store tapere, men et såpass stort nitrogenutslipp kan også ha helsemessige konsekvenser for mennesker.

Men for politikere er arbeidsplasser viktigere enn natur, miljø og helse. Dessverre har mange politikere en horisont på bare fire år. Da er de ikke opptatt av hvilke konsekvenser det planlagte oppdrettsanlegg har på lengre sikt, for eksempel 50 eller 100 år. Ja, et anlegg skaper arbeidsplasser, men er det viktigere enn natur- og miljøkonsekvensene av det planlagte anlegget?

43 kommuner rundt Oslofjorden får støtte fra Miljødirektoratet til å fjerne nitrogen, fordi den økologiske tilstanden av Oslofjorden er under stort press. Det er ifølge direktoratet nødvendig å redusere tilførslene av nitrogen til Oslofjorden så hurtig som mulig for at miljøtilstanden skal bli bedre.

Og hva gjør vi her i fylket? Vi tillater en stor bedrift å slippe ut nitrogen tilsvarende utslipp av 1.000.000 mennesker.

Som dere kan lese er jeg veldig skeptisk når det gjelder Hofseth International sine planer. Jeg kan ikke si til turister som besøker området at vi er stolte av å ha verdens tredje største landbaserte oppdrettsanlegg som ødelegger naturen og miljøet.