Det er naivt å tro at fordi byen stenger klokka 02 at alkoholkonsumet stopper, det eneste som skjer er at festen flyttes til privathjem hvor en har mye mindre kontroll. Organisasjonen IOGT gjør mye bra arbeid jeg kan stille meg bak, men deres nyeste innlegg i SMP er en total skivebom.

Norge er ett av landene med lavest alkoholkonsum i Europa. Vi vet at kun rundt 14 prosent av alkoholkonsumet skjer ved skjenkesteder og 1 prosent skjer mellom klokken 02 og 03. Det aller største alkoholkonsumet Norge foregår på privatsteder. Det er naivt å tro at hvis byen stenger 0200 så løser du problemet og reduserer alkoholkonsumet hos innbyggerne i Ålesund – det gjør det absolutt ikke.

I bysentrum har vi godt erfarne ansatte ved skjenkestedene, sikkerhetspersonell og god tilstedeværelse av politi. Det eneste som skjer når en stenger byen tidligere er at man flytter alkoholkonsumet til steder hvor en har langt mindre kontroll.

Nå skal denne saken ut på høring før forslaget eventuelt vedtas eller skrotes, men dette handler enkelt og greit om at Ålesund skal forholde seg til norsk lov (alkoholloven §4 -4) om at skjenketidene skal stenges senest 0300 og åpne tidligst 0600.

Samtidig handler det om at kommunepolitikerne i Ålesund har ingen rett til å si til voksne mennesker at de må legge seg en time tidligere. Slike valg er de best egnet til å ta selv.

Fremskrittspartiet kommer alltid til å kjempe for at innbyggerne skal ha mer frihet over sitt eget liv, fordi hvem vet best hvordan du skal leve livet ditt? er det deg selv eller politikerne på rådhuset eller stortinget? For oss er det ganske enkelt, mer makt til deg og mindre til politikerne.