Kjære Alf Reistad -Daglig leder i Romsdal interkommunalt politisk råd.

For å gjøre det helt klart og tydelig, vi kjemper for at E136 skal bygges så optimalt som mulig for vareflyten til industrien, slik at industrien igjen kan vinne konkurransekraft. Alle flaskehalsene fra Sunnmøre til Dombås (E136) burde vært utbedret for mange år siden. Vi ønsker at M & R skal bli eksportfylke nummer 1 i landet. Når veistrekninger blir endret og det kan få konsekvenser for vareflyten, må det være på sin plass å reagere. Alle alternativ som berører E136 forsøker vi etter beste evne å analysere for å se om flyteffektiviteten blir endret.

I ditt innlegg i Sunnmørsposten, er det ganske tydelig å se at du ikke har lest Norconsult sin rapport: «E39 Ålesund – Bergsøya Tilleggsutredning Møreaksen og Romsdalsaksen».

Kapittel 11 i rapporten omhandler behov for videre avklaringer, i avsnitt 3 i dette kapittel står det: «det bør vurderes om det er aktuelt at E136 forlenges til Vik i stedet for dagens veg via Skorgedalen til Ørskogsfjellet». Dette alternativet er ett av fem i dette avsnittet. Det er akkurat dette alternativet vi har presentert i vårt innlegg i Sunnmørsposten.

Når veistrekninger blir endret og det kan få konsekvenser for vareflyten, må det være på sin plass å reagere.

Reistad har heller ikke lest Statens vegvesen (SVV) «Reguleringsplan med konsekvensutredning E39 Ørskogfjellet – Vik, og ikke deltatt på Informasjonsmøte 26.01.2022 på Vestnes der reguleringsplanen E39 Ørskogfjellet – Vik ble presentert.

Hvis Reistad tar en titt på lysbilde nummer 7, vil en her se mulige konsekvenser for E136. Fra utdraget Ny E39 til Vik:

  • Eksisterende E39 omklassifiseres til E136/definert som lokalveg

  • Lokalvegen (Ørskogfjellet): vegbredde 6,5 m. 60 km/timen, adkomstveier 4m.

Er det konspirasjonsteorier vi presenterer? Det vi som parti kjemper for er bedre E136 for vår industri på Sunnmøre. Denne saken er for alvorlig til å bli fleipet bort.

Vi har brukt en enkel «Lean»-modell for å belyse konsekvensene for den Sunnmørske industrien ved å kjøre via Vik. Vi har vurdert ressurseffektiviteten og flyteffektiviteten. Da må det være lov å rope varsku!

Reistad reagere på merkostnader for den sunnmørske industrien. Vi har beregnet merkostnader per år (2022-kroner) ved å kjøre om Vik i stedet for Skorgedalen for de vogntog som skal til/fra Sunnmøre retning Østlandet/Sunnmøre.

Videre hevder Reistad at vogntog som kjører til/fra Sunnmøre/Dombås slipper å betale bompenger, da er det i alle fall ikke regningsvarende å bygge tunnelen.

Norconsult konkluderer i sin rapport med: problemstillingen E136/E39 er uklar, og det er viktig å få dette avklart før tunnelprosjektet til Vik starter, og det bør også SVV gjøre basert på reguleringsplanen.

Vi synes den sunnmørske industrien har fått liten plass i rapporten både til Norconsult og til SVV, den viktige Eksportveien er ikke nevnt med ett ord, men sunnmørsindustrien er den som benytter E136 mest.