Norge som et land burde ta tiltak til hvordan flere sosiale plattformer har påvirket spesielt den yngre generasjonen (generasjon alpha 2010-2024) når det kommer til både den kritiske mentale og sosiale utviklingen.

Konsekvensene av TikTok synes allerede i min egen generasjon

De fleste født før 2006, vokste ikke opp med teknologi rundt seg like mye som barn gjør nå. Vi vokste ikke opp med telefonskjermer limt til oss, men i stedet fikk vi det i mindre mengder, vi så på TV med familien eller fikk spille et spill på iPaden til en av foreldrene våre av og til. Dette gjorde at vi fikk tid som barn, til å utvikle blant annet den emosjonelle, og sosiale evnen som blir med oss resten av livet.

Konsekvensene av TikTok synes allerede i min egen generasjon, jeg ser stadig flere og flere klassekamerater som sliter med å følge med ordentlig i timen, fordi de ikke klarer å fokusere lengre enn 5 minutter på noe som ikke er ekstremt stimulerende.

Algoritmen som er laget spesielt ut ifra det du viser interesse i og det du ser på, på sosiale plattformer gjør slik at det blir ekstremt vanskelig å stoppe når du allerede har begynt. Alle mennesker i alle aldre som har vært på sosiale plattformer kan se det, og legge merke til det i sin egen oppførsel. Det er lagd for å skape avhengighet.

Det verste med de minste i 7-års alderen er at når de ikke får den tiden til å først utvikle seg selv, og så gå over til teknologi. Er at de ikke får et annet perspektiv av verden enn det de har vokst opp med; nemlig sosiale medier og internett. Dette mener jeg kommer til å lede til en stor stigning i både dårlig mental helse, materialisme og digitalisering; som er alt det sosiale medier og internett promoterer.

Og hvem tjener på dette?

Hvis en hel generasjon med, usikkerhet, dårlig mental helse, og ekstrem materialisme vokser opp uten noe som hindrer de. Kommer det til å bli enklere og enklere for store selskaper å tjene av de som en hel generasjon, gjennom f.eks. nye produkter, utseende, politiske meninger osv. Hvem er vel enklere å kontrollere enn et folk uten noen sosiale og emosjonelle utviklinger, og en egen identitet?

Jeg synes Norge burde ta ansvar for sitt eget folk og forhindre alt det negative som kommer med spesielt TikTok. Det er ingenting positivt med en plattform som oppfordrer til materialistiske tendenser, kortere fokus og altfor mye skjermtid; spesielt når det er så unge barn som blir påvirket av det.