Akkurat nå så trengs det frivillige til den aller mest grunnleggende dugnaden i lokalsamfunnet. Den dugnaden som legger grunnlaget for at alt det andre kan fungere, nemlig demokratiet.

Vi har de faste representantene i kommunestyret, de mange vararepresentantene og folk i ulike utvalg og råd. I tillegg kommer alle de som bruker borgerretten sin til å påvirke politisk i ulike saker som er viktige for innbyggerne i kommunen. Det kan du og gjøre!

På hjemmesiden til Ålesund kommune kan du lese om hvordan nettopp du kan påvirke politisk. En kan delta i åpne møter, fremme innbyggerinitiativ til kommunestyret eller ta direkte kontakt med en av de folkevalgte. Jeg håper flere vil bruke retten sin til å påvirke sin egen framtid i kommunen.

Jeg vil også trekke fram at man har flere påvirkningsmuligheter. Du kan melde deg inn i et politisk parti, delta i utviklingen av politiske program, drive valgkamp og en kan stille seg til disposisjon som folkevalgt for lokalsamfunnet!

Ingen av dem som er politikere i kommunen i dag har fått et brev i posten fra en eller annen politikerskole fordi de har gode evner eller motet som kreves for å være folkevalgt. Politikere er valgt av folket. Men før det, så ble de valgt av sitt eget parti. Og før det igjen, så valgte de seg selv.

Akkurat nå jobber alle de politiske partiene med å finne sine kandidater til valglistene. Nå pågår prosessen med å finne de som skal være våre folkevalgte etter kommunevalget i 2023. Jeg vil oppfordre deg til å melde deg til tjeneste.

Om du ser med bekymring på framtida og føler deg makteslaus og ubetydelig. Om du ikke vet hvordan du kan bruke kreftene dine på å gjøre en forskjell, er det lokaldemokratiet som er svaret. Du kan bety noe for byen eller bygda di! Du kan legge tid og krefter inn i dette viktige fellesprosjektet. Tilbake får du følelsen av å få sagt det du mener, godt fellesskap med meningsfeller og innimellom faktisk også virkelig gjennomslag for de sakene du mener er viktigst.

Om du som meg vet at vi står overfor massive utfordringer og vet at vi har det travelt med å få ned klimautslippene og ta vare på naturen, da hører du nok hjemme i Miljøpartiet De Grønne.

Om du har andre prioriteringer som er viktigere (det er vanskelig for meg å forstå, men jeg registrerer at det er tilfelle for en del), da hører du kanskje hjemme i et av de andre partiene.

Andelen av befolkningen som er medlem av et politisk parti har vært jevnt synkende gjennom mange år. Partistøtten i form av stemmestøtte er òg synkende samtidig som tendensen til at rike onkler støtter parti som gagner deres virksomhet, er økende. I et demokrati bør det ikke være slik at folkemakta kan kjøpes for penger.

Bli derfor med og vær en motvekt mot dette. Demokratiet er ditt, og det må brukes!